Włącz standardowy schemat kolorów Włącz kontrastowy schemat kolorów
Mapa serwisu
Kontakt
Serwis bez barier

Zwrot kosztów szkolenia pracownika z niepełnosprawnością.

Na wniosek pracodawcy poniesione przez niego koszty szkolenia zatrudnionych osób niepełnosprawnych mogą być zrefundowane ze środków Funduszu do wysokości 80% tych kosztów, nie więcej jednak niż do wysokości dwukrotnego przeciętnego wynagrodzenia na jedną osobę.

Zwrotu ww. kosztów, dokonuje starosta na warunkach i w wysokości określonych w umowie zawartej z pracodawca. Zwrotowi nie podlegają koszty poniesione przez pracodawcę przed datą podpisania umowy.

Czytaj więcej: