Włącz standardowy schemat kolorów Włącz kontrastowy schemat kolorów
Mapa serwisu
Kontakt
Serwis bez barier

ZADBAJ O SWÓJ ROZWÓJ, czyli co robić, kiedy już długo szukasz pracy

Kobieta przeglądająca portal sprawniwpracy.plKiedy okres poszukiwania pracy wydłuża się i zaczynasz ponosić więcej klęsk niż sukcesów, zapewne zaczyna dopadać cię wiele wątpliwości. Ile jest warta moja wiedza? Czy moje doświadczenia są wystarczające? Im więcej wysłanych dokumentów aplikacyjnych, które pozostają bez odpowiedzi, im więcej rozmów kwalifikacyjnych, po których nikt nie dzwoni nawet po to, żeby cię powiadomić, że twoja kandydatura została odrzucona - tym większa rodzi się w tobie frustracja i zaczynasz myśleć, że jesteś do niczego, zupełnie bezwartościowy. Jeśli dochodzą do tego naciski ze strony partnera lub ché© usamodzielnienia się i wyprowadzki od rodziców sytuacja robi się trudna. 

Co zatem zrobić, aby ta frustracja nie zawładnęła tobą na dobre? Co zrobić, aby czas bezrobocia - poszukiwania pracy nie był czasem straconym?

PO PIERWSZE:

Nigdy nie zapominaj, że praca jest testem na życie!

Ta maksyma powinna stać się motorem twojego działania. Zastanów się, ile możesz stracić nie podejmując pracy? To przede wszystkim praca wyznacza twoją wartość, jako odpowiedzialnego, dojrzałego, a przez to bardziej szanowanego przez bliskich i całe społeczeństwo człowieka. Czy zauważyłeś, że większym poważaniem wśród innych cieszą się ci, którzy są zatrudnieni? Praca to rodzaj łącznika pomiędzy twoją prywatnością, a światem zewnętrznym. Dzięki niej poznajesz nowych ludzi, nowe poglądy, możesz nauczyć się czegoś, co cię zawsze pociągało, sprawdzić się w nowych sytuacjach. Praca daje poczucie przynależności do określonej grupy. Stałe zatrudnienie, większe zarobki to również okazja na podniesienie stopy życiowej oraz realizację planów i pasji. Zauważ, że kiedy przestajesz być aktywny - np. zawodowo - twój organizm przestawia się na boczny tor, zaczyna działać wolniej, dopadają cię lub wychodzą z ciebie choroby, o których wcześniej nie miałeś pojęcia.

Bycie bez pracy to wyjątkowo trudne doświadczenie. Jeśli nie radzisz sobie wówczas z własnymi emocjami lub pretensjami ze strony innych, czujesz, że możesz się poddać - nie wahaj się porozmawiać na ten temat z psychologiem. Takie wsparcie możesz otrzymać np. w Centrach Integracji. 

PO DRUGIE:

Zachowaj rytm dnia

Oprócz aspektów, które wymieniliśmy wcześniej - praca zapewnia również potrzebę tzw. zorganizowania czasu i przestrzeni. Kiedy przez dłuższy czas byłeś przyzwyczajony do wstawania o godz. 7.00, nagła świadomość, że możesz sobie pozwolić na przedłużenie snu może cię zupełnie rozleniwić i zniechęcić do podejmowania jakichkolwiek działań, a co dopiero do szukania kolejnej posady. Staraj się, więc nie zmieniać dotychczasowego rozkładu dnia albo wprowadź nowy harmonogram - stałe godziny pobudki, posiłków, czasu odpoczynku, załatwiania spraw urzędowych. Pozostałe godziny poświęć na aktywność poszukiwacza nowej pracy. Dzięki takiemu postępowaniu będziesz miał poczucie, że wciąż kontrolujesz swoje życie.

PO TRZECIE:

Nie wypadaj z rynku

Powiedz swoim przyjaciołom i znajomym, że chętnie podejmiesz się nawet dorywczych zajęć - jednorazowych projektów, konsultacji, pomocy w wyjątkowo skomplikowanych lub po prostu wymagających wiele wysiłku pracach. Zapewnią ci one nie tylko pieniądze, ale utwierdzą w przekonaniu ciebie i innych, że choć nie masz stałej posady nadal jesteś specjalistą w swojej dziedzinie. Rób wszystko, aby w danym środowisku zawodowym nie zapomniano o tobie, i abyś ty nie stracił swoich umiejętności, które często przez wiele lat doskonaliłeś.

PO CZWARTE:

Zgłoś się na praktyki

Jesteś absolwentem szkoły zawodowej czy studiów wyższych. Wiesz, że jedną z przyczyn, dla której nie możesz znaleźć pracy jest brak praktycznych doświadczeń w danym zawodzie? Zastanów się, czy nie warto, abyś sam zgłosił się do wybranej firmy i poprosił o przyjęcie na praktyki zawodowe. Wybierz interesującą cię branżę i umów się na spotkanie z osobą, która zarządza zespołem, do którego chcesz trqafić lub pracownikiem ogólnego działu kadr. Pamiętaj, że praktyki nie są tylko dla studentów. Pracodawcy zawsze chętnie przyjmują do siebie wszystkich, którzy mają pożądaną przez nich wiedzę, a za swoją pracę nie domagają się wynagrodzenia. Musisz się liczyć z tym, że za czas praktyk nie otrzymasz żadnych pieniędzy lub będzie to kwota symboliczna - te reguły ustala pracodawca. Praktyki wprawdzie nie zapewnią ci bytu, ale uzyskujesz dzięki nim cenne w rozwoju kariery zawodowej: doświadczenie, kolejny wpis do CV, referencje, czy znajomości w określonym środowisku, które mogą ci ułatwić dalsze poszukiwania. Często zdarza się tak, że ci praktykanci, którzy według pracodawcy mają największą szansę na rozwój i mogą przysporzyć firmie zysków - zostają w niej na dłużej. 

PO PIĄTE:

Aktywnie korzystaj z programów zawodowych dla osób z niepełnosprawnością

Takie projekty realizowane są zarówno dla pracowników sprawnych jak i tych, które są osobami z różnymi niepełnosprawnościami. W ostatnich latach ta druga grupa ma szczególnie dużo możliwości, aby uzyskać wsparcie w poszukiwaniu zatrudnienia.

Realizatorzy projektów nie tylko oferują pomoc w czasie poszukiwań pracy, lecz także prowadzą typowe działy pośrednictwa, których zadaniem jest znalezienie posady dostosowanej do stanu wiedzy, doświadczeń zawodowych, czy umiejętności konkretnej osoby. Warto wiedzieć, że takie usługi są bezpłatne!

PO SZÓSTE:

Nie rezygnuj z kontaktów z urzędem pracy

Urząd pracy to jedna z jednostek administracji publicznej powołana po to, aby na wszelkie dostępne prawem sposoby pomagać osobom bezrobotnym w znalezieniu nowego zatrudnienia. Często jednak zdarza się, że urząd pracy kojarzy się z instytucją, która tylko rejestruje bezrobotnych i wypłaca zasiłek. Ci klienci urzędu, którzy nie zasięgnęli szerszej informacji na temat jego działalności, nawet nie zdają sobie sprawy z jak wielu oferowanych przez niego form pomocy mogą skorzystać. Poniżej pokazujemy te rozwiązania, które są szczególnie przydatne osobom z niepełnosprawnościami poszukującym pracy. Wśród nich są poradnictwo zawodowe, Kluby Pracy, targi pracy ale też: 

 1. Program JUNIOR - projekt wspierający aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnościami, realizowany przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za pośrednictwem urzędów pracy. Jego celem jest umożliwienie wejścia w życie zawodowe (odbycie stażu lub zdobycie zatrudnienia) młodym osobami z niepełnosprawnościami
 2. Staże zawodowe - ułatwiają zdobycie doświadczenia zawodowego w warunkach rzeczywistej pracy. Osobom, które za pośrednictwem urzędu pracy kierowane są na staże (lub tzw. przygotowanie zawodowe) przysługuje stypendium w wysokości aktualnego zasiłku dla bezrobotnych. Stażysta objęty jest również ubezpieczeniem emerytalnym, rentowym i wypadkowym. Jeśli będziesz na takim stażu, nie oczekuj jednak, że pracodawca podpisze z tobą umowę o pracę albo inny rodzaj umowy. Jeśli to zrobi - ty stracisz status osoby bezrobotnej i prawo do odbywania stażu. Osoba odbywająca staż może liczyć na zwrot kosztów przejazdu z miejsca zamieszkania do miejsca, gdzie odbywa staż lub zwrot kosztów zakwaterowania w hotelu czy wynajętym mieszkaniu w miejscowości, gdzie odbywa staż, jeżeli czas dojazdu i powrotu do miejsca stałego zamieszkania wynosi łącznie ponad trzy godziny dziennie
 3. Szkolenia - organizowane przez urzędy pracy ale finansowane także ze środków PFRON. Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością o statusie bezrobotnego lub poszukującego pracy możesz skorzystać z kilku rodzajów takich szkoleń. Ich zadaniem jest albo przyuczenie do zawodu, albo całkowite przekwalifikowanie, czyli zmiana profesji, podwyższenie kwalifikacji już posiadanych, czy też stałe doskonalenie umiejętności poszukiwania zatrudnienia
 4. Prace interwencyjne - wbrew pozorom nie jest to jedynie odśnieżanie ulic, czy sprzątanie terenów zielonych - parków, skwerów miejskich. Prace interwencyjne możesz podjąć w różnych firmach i na różnych stanowiskach, ale pod jednym warunkiem - musisz być tam skierowany właśnie przez urząd pracy. Jako pracownik interwencyjny zostaniesz zatrudniony na podstawie umowy o pracę. Interwencja polega na tym, że twój pracodawca otrzyma dotacje do kosztów, jakie ponosi z tytułu zatrudnienia ciebie. Do prac interwencyjnych mogą być skierowane osoby bezrobotne znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy a więc także i osoby z niepełnosprawnością. Czas wykonywania takiej pracy - to maksimum 18 miesięcy
 5. Roboty publiczne - możesz być do nich skierowany na własny wniosek lub - po otrzymaniu odpowiedniej propozycji - za twoją zgodą. Należą do nich prace niezwiązane z twoim wyuczonym zawodem, w wymiarze nieprzekraczającym połowy wymiaru zwykłego czasu pracy za które otrzymujesz ustaloną stawkę wynagrodzenia. Zwykle odbywają się one w instytucjach użyteczności publicznej czy organizacjach zajmujących się oświatą, kulturą, sportem, turystyką, opieką zdrowotną czy pomocą społeczną. Maksymalny czas, na jaki możesz zostać skierowany do wykonywania robót publicznych to sześć miesięcy. Twój pracodawca otrzymuje z urzędu pracy zwrot części kosztów, które poniósł zatrudniając cię u siebie.
 6. Usługi EURES - polegają na pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w znalezieniu zatrudnienia w krajach Unii Europejskiej, a także w krajach, z którymi Unia Europejska zawarła umowy o swobodnym przepływie osób. W ramach tego projektu pracownicy urzędów pracy udzielają również informacji o sytuacji na rynkach pracy w innych, nie zrzeszonych w UE państw.

Uwaga! Ważna informacja! Osoby z niepełnosprawnościami poszukujące pracy mogą ubiegać się od urzędu pracy o dodatkową pomoc w takich kwestiach jak:

 • uzyskanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej - szczegółowo: na pokrycie kosztów pomocy prawnej i doradczej;
 • otrzymanie stypendium na kontynuowanie nauki;
 • refundację kosztów opieki nad dzieckiem.

Więcej informacji na temat wymienionych rodzajów wsparcia, a także tego czy możesz korzystać z danej pomocy i jakich formalności musisz dopełnić, aby ją otrzymać - szukaj w swoim urzędzie pracy.

PO SIÓDME:

Ucz się i zdobywaj praktykę!

Jeden z rozdziałów swojego CV zatytułowany KURSY i SZKOLENIA to po WYKSZTAŁCENIU i DOŚWIADCZENIACH ZAWODOWYCH jedna z najbardziej interesujących dla twojego przyszłego przełożonego części CV.  Zwłaszcza wtedy, gdy wykonujesz zawód, w którym stała aktualizacja wiedzy i potwierdzanie uprawnień są wręcz konieczne. Dotyczy to np. prawników, lekarzy, ekonomistów, informatyków, grafików komputerowych czy elektryków. Dlatego warto nie tracić kontaktu ze swoim zawodem.

Mnogość i różnorodność odbytych szkoleń to jeden z największych atutów również i dla młodego człowieka, który dopiero ukończył szkołę czy studia wyższe. Podobnie zresztą jak fakt, że odbył on staże lub praktyki w firmach działających w branżach związanych z jego profesją. Taka informacja, to dla pracodawcy sygnał, że ma do czynienia z osobą, która jest aktywna i pomimo - młodego wieku lub przeciwności losu potrafi planować swoją karierę.

Jak wybrać odpowiednie szkolenie?

 1. Zastanów się nad swoją sytuacją i oczekiwaniami. Jeśli chcesz pozostać w dotychczasowej branży - zdecyduj się na kursy, które wzbogacą twoją dotychczasową wiedzę lub dzięki którym pozyskasz nowe umiejętności. Jeśli rozważasz możliwość zmiany sektora lub pragniesz zrealizować swoje marzenia albo wykorzystać w pracy zarobkowej swoje hobby, czy predyspozycje - możesz podjąć wyzwanie zdobycia nowego zawodu.
 2. Sprawdź czas trwania szkolenia. Może ono trwać kilka dni, tygodni, miesięcy czy - tak jak w przypadku studiów - nawet lat; niezwykle istotne są również - program szkolenia, prowadzący je specjaliści, a także formuła zajęć. Szkolenia zawodowe przybierają obecnie interaktywną formułę warsztatów, podczas których uczestnicy mogą na bieżąco weryfikować stan swojej wiedzy, doskonalić swoje umiejętności i wymieniać się dotychczasowymi doświadczeniami.
 3. Sprawdź czy organizator ma akredytację z Kuratorium Oświaty.  Nie musisz się specjalnie trudzić, jeśli firma posiada stosowne akredytacje - zaznacza to, we wszystkich swoich materiałach promocyjnych i informacyjnych. Baza akredytowanych instytucji szkoleniowych znajduje sie też na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.  
 4. Za większość szkoleń czy studiów trzeba niestety zapłacić. Jednak warto sprawdzić pewne możliwości dokształcania bezpłatnego - np. kursy organizowane przez urzędy pracy dla osób zarejestrowanych jako bezrobotne lub poszukujące pracy warsztaty finansowane ze środków Unii Europejskiej, a prowadzone przez organizacje pozarządowe, czy szkolenia mające na celu przekwalifikowanie zawodowe organizowane przez zakłady pracy dla pracowników zwalnianych w efekcie redukcji etatów lub rozwiązania firmy.
 5. W ogromnej liczbie przypadków dokumentem potwierdzającym nabycie umiejętności nie jest zaświadczenie o ukończeniu kursu, ale pozytywne zaliczenie egzaminu - wewnętrznego lub państwowego. Zanim więc wybierzesz szkolenie, sprawdź, czy wystawiony przez organizatora kursu dokument będzie miał moc prawną i zostanie uznany przez przyszłych pracodawców. Zakres uprawnień i kwalifikacji potrzebnych do wykonywania danej profesji, możemy sprawdzić w rejestrze zawodów w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.
 6. Zastanów się nad studiami w sieci. To znakomite rozwiązanie np. dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi posiadających stały dostęp do Internetu. Wiele renomowanych polskich uczelni - publicznych i prywatnych - oferuje już naukę (studia podyplomowe lub specjalistyczne szkolenia) w formie wirtualnej. Po opłaceniu czesnego, student otrzymuje hasło dostępu do indywidualnego konta, przez które może korespondować z wykładowcami, wypełniać testy zaliczeniowe, przesyłać odrobione prace domowe, odbierać kolejne partie materiałów dydaktycznych. Realne konsultacje z opiekunami studiów odbywają się raz lub dwa razy w semestrze. Istnieje możliwość przeprowadzanie egzaminu przez telefon. Dyplom uzyskany na takich studiach traktowany jest na równi ze wszystkimi innymi dokumentami wystawianymi przez daną uczelnię.
 7. A może kurs korespondencyjny? Na krajowym rynku szkoleniowym są firmy które oferują wszelkiego rodzaju kursy językowe, hobbystyczne i zawodowe - w trybie korespondencyjnym. Student otrzymuje pocztą pewną partię materiału merytorycznego, zapoznaje się z nim, wykonuje zalecone ćwiczenia i wysyła je także pocztą do nauczyciela prowadzącego kurs. Ten zaś nanosi na zadaniu domowym poprawki i odsyła do ucznia. Ten rodzaj szkoleń jest tani - opłaty za pakiety rozłożone są na miesięczne raty oraz pozwala na naukę w dowolnie wybranym czasie i cyklu. Pamiętaj tylko o punkcie piątym! Nie wszystkie jednak kursy kończą się egzaminem, który daje prawo do wykonywania danego zawodu i nie wszyscy pracodawcy uznają za miarodajne zaświadczenia z ukończenia takich kursów.

PO DZIEWIĄTE:

Zostań wolontariuszem

Wolontariat to jedna z najbardziej aktywnych form zdobycia nowych umiejętności interpersonalnych oraz zawodowych przydatnych w kształtowaniu kariery. Wpis w CV o współpracy z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się różnymi dziedzinami życia - od krzewienia kultury i sztuki po wsparcie pacjentów hospicjum - nadal stanowi istotny atut kandydata ubiegającego się o określoną posadę. Dla pracodawcy to znak, że będzie miał do czynienia nie tylko z człowiekiem aktywnym, ale również wrażliwym i chętnym do niesienia pomocy. Praca wolontariusza ma również niebagatelne znaczenie dla młodych osób - jeszcze uczących się lub takich które właśnie zakończyły edukację i nie mają w ogóle lub zbyt mało doświadczeń zawodowych.

W Polsce istnieje kilkadziesiąt tysięcy stowarzyszeń, towarzystw, związków i fundacji. Ich adresy możesz odnaleźć na stronie Internetowej www.ngo.pl. Utrzymują się one głownie z niewielkich dotacji ze Skarbu Państwa, pieniędzy ofiarowanych przez prywatnych darczyńców czy tzw. grantów Unii Europejskiej albo - w przypadku inicjatyw lokalnych - ze wsparcia samorządów terytorialnych i pracy rąk kilku, kilkunastu społeczników. Bez względu jednak na wielkość, misję, czy zasięg terytorialny, każda z nich przyjmie tych chętnych, którzy chcą poświęcić swój czas i zająć się pracą na rzecz innych. Decydując się jednak na współpracę z określoną organizacją zapoznaj się najpierw z jej celami, metodami działania a także wartościami, którymi się kieruje. W wolontariacie niezwykle istotne jest, abyś wykonywał pracę zgodnie ze swoim sumieniem, poglądami czy zapatrywaniem na życie i tylko taką, która rzeczywiście będzie cię interesować. Innymi elementami, które musisz wziąć pod uwagę decydując się na wolontariat jest konkretne określenie stanu swojej wiedzy,doświadczeń już zdobytych lub takich, na których szczególnie ci zależy, ilości czasu, który możesz przeznaczyć na taką działalność oraz miejsca zamieszkania.

Wolontariat to miejsce, w którym możesz doświadczyć trudów pracy lub gdy poszukujesz nowej posady - w sposób twórczy przetrwać okres bezrobocia. Jeśli będziesz pracował wśród ludzi, którzy cenią sobie zdanie nie tylko pracowników etatowych, ale także wolontariuszy, doświadczysz uczucia współodpowiedzialności nie tylko za efekty poszczególnych zadań, ale także los całej organizacji. Będziesz miał zapewne okazję publicznie wyrażać swoje zdanie, negocjować pewne ustalenia, realizować nowe pomysły. Proś swoich przełożonych o takie zadania, które nauczyłyby cię konkretnych, zupełnie ci nie znanych umiejętności - np. obsługi urządzeń, czy programów komputerowych, rozliczeń finansowych, planowania budżetu czy organizacji imprez albo pogłębiły wiedzę, która już posiadasz - np. tłumacząc zagraniczne broszury, możesz doskonalić znajomość języków obcych.

Organizacje często przygotowują dla swoich wolontariuszy specjalistyczne szkolenia - np. dla asystentów osób z niepelnosprawnościami, języka migowego czy podstaw pedagogiki specjalnej. Te inne niecodzienne umiejętności mogą z pewnością podnieść twoje szanse na znalezienie pracy. Wolontariat to również miejsce, gdzie masz okazję sprawdzić, czy bardziej odpowiada ci praca zespołowa, czy samodzielna. Dodatkowo - pracując np. z osobami chorymi lub z niepelnosprawnościami - możesz odkryć samego siebie, zrozumieć emocje, które kierują twoimi zachowaniami, pokonać lęk, wstyd czy nieśmiałość. Wiedza o sobie i twoich psychicznych predyspozycjach pomoże ci później w każdej pracy zawodowej i pozwoli na skuteczne poruszanie się na rynku pracy

Wolontariusze potrzebni są w następujących organizacjach:

 • ruchach i organizacjach samopomocowych - np. osób z niepelnosprawnościami, bezrobotnych; oferujących wsparcie dla najuboższych i bezdomnych; ruchach religijnych, wspólnotach parafialnych, misjach;
 • stowarzyszeniach zajmujących się edukacją, oświatą, wychowaniem, opieką nad dziećmi i młodzieżą; promujących ekologię, ochronę środowiska, opiekę nad zwierzętami towarzystwach turystycznych i rekreacyjnych; wspólnotach lokalnych - np. komitetach osiedlowych czy radzie mieszkańców;
 • organizacjach naukowych i kulturalnych - np. związkach artystycznych, chórach, orkiestrach; związkach zawodowych;
 • organizacjach młodzieżowych - np. harcerstwie czy związkach studenckich; stowarzyszeniach hobbystycznych;
 • ruchach społecznych, kampaniach o powszechnym zasięgu, adresowanych do wszystkich obywateli;
 • organizacjach kobiecych; partiach i ugrupowaniach politycznych;
 • organizacjach wspierających ochronę lokalnych tradycji, zwyczajów, folkloru; samorządach i izbach zawodowych, cechach, organizacjach pracodawców;
 • organizacjach ochrony praw człowieka, konsumenta, mniejszości.

Informacji na temat wolontariatu i organizacji poszukujących wolontariuszy szukaj:

 • w najbliższym Centrum Wolontariatu - szczegółowy spis na www.wolontariat.org.pl; w gazetach, na tablicach ogłoszeń - np. w jednostkach służby zdrowia, na portalach Internetowych - np. www.ngo.pl, należącego do Stowarzyszenia Klon/Jawor
 • wielu wolontariuszy dowiaduje się o określonej organizacji od znajomych, rodziny, pracowników samorządu lokalnego czy w ośrodkach pomocy społecznej.

Informacji na temat wolontariatu zagranicznego szukaj m.in w: