Włącz standardowy schemat kolorów Włącz kontrastowy schemat kolorów
Mapa serwisu
Kontakt
Serwis bez barier

Włącz się

logotyp La Caixa FoundationProgram "Włącz się" hiszpańskiej Fundacji ''la Caixa" został oparty na innowacyjnej koncepcji współpracy między firmami społecznie zaangażowanymi, a organizacjami pozarządowymi, których beneficjentami są osoby z grup defaworyzowanych. Należą do nich osoby niepełnosprawne, ofiary przemocy domowej oraz młodzi ludzie doświadczający problemów społeczno-ekonomicznych.

Poprzez swoje działania projekt "Włącz się" pragnie zwiększyć świadomość społeczną dotyczącą zatrudnienia osób wykluczonych z rynku pracy, a z drugiej strony zachęcić firmy w Polsce do zaangażowania w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR - Corporate Social Responsability).

Program "Włącz się" (hiszp. Incorpora) został zapoczątkowany przez Fundację ''la Caixa" w Hiszpanii w 2006 roku. Odniósł duży sukces, więc został opracowany i wdrożony w Maroku, a od marca 2012 jest wdrażany w Polsce.

Projekt opiera się na łączeniu i współpracy w ramach jednej sieci organizacji społecznych wspólnie z przedsiębiorstwami bazując na zasadach społecznej odpowiedzialności biznesu.

W taki zatem sposób przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe pracują wspólnie na rzecz zatrudnienia osób, mających trudności w znalezieniu pracy, ułatwiając ich integrację społeczną, jednocześnie wspierając potrzeby biznesu.

Link: www.fundacjalacaixa.org

logotyp programu integracji zawodowej fundacji La Caixa pod nazwą Włącz się

W sieci organizacji społecznych projektu współpracują NGO:

logo IntegracjaFundacja Aktywizacja Logo

 logo Fundacji Sławek

Stowarzyszenie Otwarte DrzwiStowarzyszenie SPOZA