Włącz standardowy schemat kolorów Włącz kontrastowy schemat kolorów
Mapa serwisu
Kontakt
Serwis bez barier

Sposoby dotarcia do pracodawcy

 

POSZUKIWANIA, czyli jak dotrzeć do pracodawców?

Praca sama do ciebie nie przyjdzie! Poszukiwanie pracy wymaga wiele... pracy a także czasu, trudu, wyrzeczeń, samodyscypliny i konsekwencji. Im szybciej zaakceptujesz tę brutalną prawdę, tym łatwiej będzie ci się zmobilizować do działania i znieść wszystkie porażki, których będzie niestety o wiele więcej niż zwycięstw. Aby odnieść sukces, nie możesz też skupiać się na jednej czy dwóch metodach poszukiwawczych. Im więcej nawiążesz różnorodnych kontaktów, im więcej podejmiesz prób - tym większe będą twoje szanse na znalezienie zatrudnienia.

Uwaga! Ważna informacja! W procesie poszukiwania pracy niezwykle ważne są takt i szacunek wobec potencjalnych pracodawców. Jedna z podstawowych zasad savoir-vivre zawodowego mówi, że odpowiadając na interesującą cię ofertę, musisz zachować się tak, jak wymaga tego pracodawca. Wysłać tylko takie dokumenty, o które prosi i tylko na wskazany przez niego adres albo stawić się w jego firmie w wyznaczone w ogłoszeniu - miejsce, dzień i godzinę.

PO PIERWSZE: powiedz swoim bliskim i przyjaciołom, że szukasz pracy

Budowanie tzw. sieci kontaktów bezpośrednich, to - jak pokazują doświadczenia - jeden z najbardziej skutecznych sposobów na znalezienie pracy. Jest to jednak jednocześnie najrzadziej wykorzystywana metoda. Osoby poszukujące zatrudnienia boją się, że w przypadku przyjęcia ich na dane stanowisko, współpracownicy przypną im łatkę - tego, który dostał się przez protekcję. Nie możemy cię zapewnić, że w twoim przypadku do takiej sytuacji nie dojdzie. Trudno przecież przewidzieć ludzkie reakcje. Nawet, jeśli będziesz najlepszym pracownikiem, w chwili zdenerwowania, któremuś z twoich kolegów może się wyrwać jakaś niestosowana uwaga na temat sposobu, w jaki uzyskałeś pracę.

Z drugiej jednak strony pamiętaj, że bardzo wielu pracodawców korzysta z takiej właśnie metody naboru nowych pracowników. W grupie tej są właściciele małych i średnich firm, którzy ograniczając koszty działalności nie chcą wynajmować profesjonalnych agencji doradztwa personalnego i przedsiębiorcy na dużą skalę, którzy mają złe doświadczenia z pracownikami przyjętymi po zamieszczeniu ogłoszenia w prasie czy w Internecie.

I jedni i drudzy, jeśli tylko dysponują wolnymi stanowiskami i zależy im na zatrudnieniu osób fachowych oraz rzetelnych, oficjalnie informują o tym swoich obecnych pracowników licząc na to, że wśród ich bliskich czy przyjaciół, znajdą się tacy właśnie kandydaci. Wiedzą doskonale, że zosta- ną im polecone osoby godne zaufania - polecający nie zechcą narazić swojej reputacji i ryzykować, nawet utraty miejsca pracy, rekomendując kogoś, komu nie można wierzyć.

A zatem, jeśli chcesz skorzystać z tej drogi - do czego zachęcamy - poinformuj członków swojej rodziny i znajomych, że szukasz pracy. Zapytaj, czy w ich firmach nie ma wolnych miejsc na interesujących się stanowiskach i czy nie mogliby dostarczyć do odpowiedniego działu twoich dokumentów aplikacyjnych - curriculum vitae i listu motywacyjnego lub ewentualnie porozmawiać na temat twojej kandydatury z szefem działu, do którego poszukiwany jest pracownik. Udzielaj się też towarzysko i korzystaj z każdej okazji, aby pytać czy ktoś nie słyszał o wolnych miejscach pracy. Pamiętaj jednak, że nie możesz żądać od nikogo, aby załatwił ci pracę. Przekazanie dokumentów i rekomendacja to naprawdę wielki gest. Nie możesz też mieć żalu do osób, które cię poleciły, że pracodawca wybrał innego kandydata.

 

PO DRUGIE: wyślij swoje CV bezpośrednio do danej firmy

Najbardziej efektywne w poszukiwaniu pracy są bezpośrednie kontakty z pracodawcą. Jeśli już wykonałeś bilans swoich mocnych stron i określiłeś zawody oraz stanowiska, na których mógłbyś i chciałbyś pracować, warto, abyś przygotował listę firm z różnych branż, które odpowiadają twoim wymaganiom i oczekiwaniom. Informacje o nich znajdziesz w Internecie, na targach i giełdach pracy, czy w mediach - prasie i programach telewizyjnych zajmujących się problematyką gospodarczo-ekonomiczną. Zainteresuj się także lokalnym rynkiem pracy i powstającymi na nim nowymi firmami - instytucjami administracji państwowej, filiami znanych korporacji, czy małymi spółkami. Skoro rozpoczynają działalność - mogą kompletować załogę. To miejsca, w których jest największe prawdopodobieństwo, że twoja oferta spotka się z zainteresowaniem.

Na stronach Internetowych należących do firm znajdziesz dane kontaktowe - adres, telefon itd., do działów zajmujących się kadrami, a więc także i rekrutacją pracowników. Nawet, jeśli nie szukają oni akurat teraz nowych ludzi i wszystkie stanowiska mają obsadzone, na pewno kiedyś będą mieli wakaty. Wyślij do nich swoje curriculum vitae, z prośbą o umieszczenie go w firmowej bazie ofert albo wypełnij specjalny formularz aplikacyjny dostępny w wielu przypadkach właśnie na stronie Internetowej danej firmy - szukaj go w działach, które mogą mieć taką nazwę jak: Praca, Kariera w naszej firmie, Wolne miejsce pracy, Nasi ludzie itp. Szukając kandydatur, pracodawcy często sięgają do własnych zasobów, ale jest to sposób na znalezienie pracy, który wymaga od poszukującego wiele cierpliwości.

 

PO TRZECIE: skorzystaj z usług urzędu pracy

Są osoby, które rejestrują się w urzędach pracy tylko w ostateczności, ponieważ taki krok jest dla nich wyrazem skrajnej bezradności i obniżenia poczucia własnej wartości jako człowieka i pracownika - "jestem nieudacznikiem, nikt nie chce mnie zatrudnić, nadaję się tylko na bezrobotnego". Tymczasem urzędy pracy oferują bogaty wachlarz form pomocy dla osób aktywnie poszukujących pracy, z których warto byś skorzystał. Są to m.in.:

 1. Pośrednictwo pracy, którego celem jest pomoc bezrobotnym w znalezieniu zatrudnienia. Z drugiej strony, z tej - bezpłatnej - formy naboru nowych pracowników korzysta także wielu pracodawców. Wystawiają oni swoje ogłoszenia w urzędach pracy w dwóch formach. Po pierwsze - jako ogólnodostępne dla większej liczby kandydatów anonse, które uniemożliwiają identyfikację firmy. W takiej sytuacji kandydaci do pracy, po rozmowie kwalifikacyjnej z pośrednikiem - pracownikiem urzędu, kierowani są do pracodawcy, a ten dokonuje wyboru. Po drugie - oferta pracy jest przygotowana bardzo szczegółowo z uwzględnieniem danych o pracodawcy i wystawiona na eksponowanym miejscu. W tym przypadku potencjalny pracownik sam kontaktuje się z firmą, która prowadzi rekrutację.
 2. Targi i giełdy pracy, czyli spotkania większej liczby pracodawców i osób zainteresowanych podjęciem pracy. Dają szansę na znalezienie zatrudnienia, ale również stanowią atrakcyjną formę promocji i reklamy dla wystawiających się na nich firm. Targi - jako metodę aktywnego poszukiwania pracy - omówimy szczegółowo w jednym z kolejnych podrozdziałów. 3. Sklepy z pracą, które udostępniają oferty pracy w takich miejscach, w których gromadzi się wielu ludzi - np. na ulicach, gdzie jest duży ruch pieszych. To jeden ze sposobów zapoznania się z propozycjami zatrudnienia bez konieczności odwiedzania urzędu pracy.
 3. Krajowa Baza Ofert - to Internetowy bank ofert pracy o zasięgu ogólnopolskim, który umożliwia szybką wymianę informacji o poszczególnych anonsach między województwami - www.epuls.praca.gov.pl.
 4. Poradnictwo zawodowe, czyli działania, które pomagają osobom poszukującym zatrudnienia w planowaniu i organizowaniu życia zawodowego.
 5. Kluby Pracy - oferują cykliczne spotkania grupowe, podczas których osoby bezrobotne uczą się praktycznych umiejętności koniecznych przy poszukiwaniu zatrudnienia (np. analizowania ofert pracy) oraz - dzięki wzajemnej wymianie doświadczeń, umacniają się w wierze we własne siły i możliwości.

Urzędy pracy mogą zaproponować ci wiele innych form pomocy, z których możesz skorzystać, jeśli szukasz pracy już bardzo długo. Koniecznie zajrzyj do rozdziału: FACHOWIEC W ROZTERCE, czyli co robić, gdy już długo szuka się pracy?

Jak zarejestrować się w powiatowym urzędzie pracy?

Rejestracja w urzędzie pracy polega na: złożeniu w siedzibie urzędu kompletu dokumentów związanych z przebiegiem dotychczasowej pracy, wypełnieniu odpowiedniej karty rejestracyjnej oraz poświadczeniu prawdziwości złożonych oświadczeń własnym podpisem - oczywiście w obecności odpowiedniego urzędnika.

Jakie dokumenty będą ci potrzebne, abyś mógł zarejestrować się w urzędzie pracy?

 1. Dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość - np. prawo jazdy lub paszport. Jeśli jesteś osobą nieletnią - tymczasowy dowód osobisty lub legitymacja szkolna.
 2. Dyplom, świadectwo ukończenia szkoły lub świadectwa szkolne, zaświadczenie o ukończeniu kursu lub szkolenia.
 3. Świadectwa pracy oraz inne dokumenty - wskazane przez urząd pracy - które pozwolą określić, jakie możesz nabyć uprawnienia jako osoba bezrobotna lub poszukująca pracy.
 4. Dokument o przeciwwskazaniach do wykonywania pewnych prac - jeśli taki posiadasz.
 5. Jeśli jesteś osobą z niepełnosprawnością, konieczne będzie również przedłożenie w urzędzie pracy orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

 

PO CZWARTE: zgłoś się po pomoc do organizacji pozarządowej

Uwaga! Ważna informacja! Osoby z niepełnosprawnościami, które pobierają rentę socjalną lub rentę z tytułu niezdolności do pracy lub zasiłek stały zostaną zarejestrowane w urzędzie pracy nie jako osoby bezrobotne, ale jako osoby poszukujące pracy.

W ciągu ostatnich lat, w Polsce powstało wiele programów aktywizacji osób z niepełnosprawności. Prowadzą je organizacje pozarządowe - stowarzyszenia, fundacje, związki - które, na ten cel środki m.in. z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) lub Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) - i zajmowały się do tej pory pomocą osobom z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Jednymi z takich organizacji są: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji oraz Caritas Polska, które poprzez swoje biura regionalne realizują projekty będące wsparciem dla osób z niepełno- sprawnością poszukujących pracy. Organizacje zajmują się doradztwem zawodowym dla osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności ruchowej (05-R), oraz do osób niepełnosprawnych ruchowo z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (kod R lub N), które jednocześnie posiadają zaświadczenie od lekarza, potwierdzające posiadanie innych schorzeń, świadczących o niepełnosprawności sprzężonej, które aktualnie nie pracują, a ich stan zdrowia i sytuacja życiowa pozwalają myśleć o podjęciu zatrudnienia.

Profesjonalni doradcy zawodowi pomagają m.in. w określeniu predyspozycji zawodowych kandydata i jego profilu psychologicznego, w przygotowaniu dokumentów aplikacyjnych (CV i listu motywacyjnego) oraz przeprowadzają praktyczne ćwiczenia będące wstępem do rozmów kwalifikacyjnych. Trenerzy pracy koordynują samodzielne działania uczestnika projektu w procesie aktywnego poszukiwania pracy oraz pomagają w rozwiązywaniu bieżących problemów zarówno podczas drogi do zatrudnienia, jak i po zajęciu stanowiska w danej firmie. Wsparciem służą psychologowie prowadząc z beneficjentami projektu rozmowy indywidualne i organizując grupy wsparcia dla poszukujących pracy. Organizacje realizujące projekt prowadzą również warsztaty aktywnego poszukiwania pracy oraz warsztaty przedsiębiorczości (dla tych, którzy chcą otworzyć własną firmę), a osoby zainteresowane dalszym kształceniem kierują na dodatkowe kursy zawodowe i szkolenia.

Dodatkowo organizacje świadczą usługi pośrednictwa pracy. Specjaliści ds. współpracy z pracodawcami, po konsultacji z doradcą zawodowym i psychologiem, szukają oferty pracy dostosowanej ściśle do wiedzy, umiejętności, doświadczeń i oczekiwań uczestnika programu.

Za wzięcie udziału w projektach uczestnik nie ponosi żadnych kosztów!

Jak skorzystać z pomocy doradców zawodowych w/w wymienionych organizacji?

Osoby z niepełnosprawnością, które chcą skorzystać przy poszukiwaniu pracy z pomocy fachowców proszone są o skontaktowanie się telefoniczne z placówką danej organizacji właściwą najbliższemu miejscu zamieszkania w celu umówienia się na konkretny dzień i godzinę, na wstępną rozmowę ze specjalistą ds. rekrutacji i obsługi Beneficjenta Ostatecznego oraz z doradcą zawodowym. Numery telefonów do danej organizacji znajdziesz na stronach Internetowych organizacji lub na końcu tej broszury.

Informacje na temat innych organizacji pozarządowych prowadzących projekty na rzecz aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych znajdziesz na stronie www.ngo.pl.

 

PO PIĄTE: nawiąż kontakt z zawodowymi pośrednikami pracy

Zawodowy pośrednik pracy lub inaczej - doradca personalny - to osoba, która zajmuje się ułatwieniem kontaktów pomiędzy pracodawcami oferującymi wolne miejsca pracy a kandydatami poszukującymi zatrudnienia. Pośrednictwem zawodowym dla osób z niepełnosprawnościami zajmują się już wspominane urzędy pracy oraz niektóre organizacje pozarządowe np.: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich w Warszawie POMOC MALTAŃSKA, Fundacja Aktywnej Rehabilitacji oraz Caritas Polska.

Na rynku istnieją także w pełni profesjonalne agencje pracy lub inaczej - agencje doradztwa personalnego, z których usług korzysta wiele instytucji, firm i przedsiębiorstw w Polsce. Zatrudnieni tam pracownicy określani są często mianem head hunters - z angielskiego: łowcy głów. Ich zadaniem jest znalezienie dla swojego klienta najlepszego pracownika na dane stanowisko.

Jedną z metod aktywnego poszukiwania pracy jest umieszczenie swojej oferty w bazie danych agencji doradztwa personalnego - poprzez wysłanie swojego CV (najlepiej pocztą elektroniczną, czyli e-mailem) lub wypełnienie odpowiedniego kwestionariusza, ankiety personalnej na stronie Internetowej należącej do danej agencji lub podczas bezpośredniego spotkania z doradcą personalnym.

Nazwy agencji doradztwa personalnego - aktualne numery telefonów, adresy mailowe i pocztowe oraz adresy witryn Internetowych należących do największych agencji doradztwa personalnego - kilkanaście najpopularniejszych zamieszczamy poniżej - znajdziesz na jednej ze stron dodatku "PRACA" ukazującego się co poniedziałek w "Gazecie Wyborczej".

Nie wysyłaj jednak swojego CV do wszystkich agencji, ale zasięgnij najpierw informacji - telefonicznie lub wchodząc na stronę Internetową - na temat prowadzonej przez nie działalności. Zanim wybierzesz firmę doradczą upewnij się, czy oferuje ona pracę stałą, czy zajęcia tymczasowe, czy przypadkiem nie specjalizuje się w wybranej grupie zawodowej - np. posiada oferty pracy tylko dla inżynierów, pielęgniarek, czy umieszczenie twojego CV w ich bazie jest w ogóle możliwe i czy korzystają oni z tej bazy przy poszukiwaniu pracowników. Zdarza się bowiem, że agencja doradztwa personalnego działa wyłącznie na zasadzie prowadzenia rekrutacji poprzez umieszczenie anonsu swojego klienta w swojej siedzibie, czy w lokalnej lub regionalnej prasie.

Uwaga! Ważna informacja! Doradca personalny ocenia cię jako kandydata do pracy już od pierwszego kontaktu - rozmowy telefonicznej, listu z prośbą o udzielenie informacji wysłanego przez ciebie pocztą e-mail, czy spotkania w siedzibie agencji. W każdej z tych sytuacji musisz zachować się profesjonalnie i kulturalnie, aby pokazać się z jak najlepszej strony. Kontaktując się przez telefon postaw wyraźne, konkretne pytania i skrupulatnie zapisuj wszystkie dane podane przez rozmówcę. Na wizytę w agencji ubierz się schludnie i czysto oraz zabierz ze sobą wszystkie dokumenty, które mogą ci być potrzebne (np. świadectwa szkolne czy świadectwa pracy, koniecznie CV i dokumenty poświadczające nabycie przez ciebie uprawnień w danej profesji). Jeśli doradca poprosi cię o wypełnienie ankiety - dane wpisuj starannie i czytelnie unikając skreśleń czy poprawek.

Uwaga! Ważna informacja! Żaden profesjonalny doradca zawodowy nie może zażądać od ciebie pieniędzy w zamian za pomoc w znalezieniu pracy czy umieszczenie twojej oferty w swojej bazie. Takie zachowanie jest nielegalne. Nie płać za pośrednictwo i unikaj kontaktu z nieuczciwymi firmami.

ADRESY NIEKTÓRYCH AGENCJI DORADZTWA PERSONALNEGO

www.accord.waw.pl - agencja asystentek i sekretarek

www.bdi.com.pl - baza danych o inżynierach

www.bigram.pl

www.diversa.pl

www.f-a.waw.pl - personel finansowo-księgowy

www.grafton.pl

www.hrk.pl

www.ipk.com.pl

www.jobber.pl

www.jobpilot.pl

www.jobs.pl

www.jkmconsulting.com.pl

www.kb.com.pl

www.mostwanted.com.pl

www.naj.com.pl

www.pba.com.pl

www.people.com.pl

www.przedstawiciele.pl - dla przedstawicieli handlowych

www.simplika.com

www.talents.pl

www.wakat.com.pl

 

PO SZÓSTE: odwiedzaj targi i giełdy pracy

Organizowane przez urzędy pracy - we współpracy z jednostkami samorządowymi, firmami czy organizacjami pozarządowymi - targi i giełdy pracy cieszą się w Polsce coraz większą popularnością. Doradcy zawodowi podkreślają, że uczestnictwo w targach jest jedną z najbardziej efektywnych form poszukiwania pracy, bo pozwala na bezpośredni kontakt pomiędzy pracodawcami a kandydatami do zatrudnienia. Informacje o targach możesz znaleźć w urzędach pracy, w regionalnych gazetach codziennych, w Klubach Pracy, w internecie - na stronach poświęconych tematyce zatrudnienia oraz w niektórych agencjach pośrednictwa pracy. Co musisz wiedzieć o targach pracy, aby wizyta na nich przyniosła efekty?

 1. WYBÓR IMPREZY - w ogłoszeniach o targach pracy, organizatorzy podają dokładne informacje, jakiego regionu i ewentualnie - jakiej grupy zawodowej one dotyczą. Jeśli szukasz pracy na terenie twojego miasta czy dzielnicy na pewno rozsądniej będzie odwiedzić targi lokalne. Na ogólnopolskich i międzynarodowych wystawiać się będą zapewne duże korporacje - jest mniejsza szansa, że będą miały oferty pracy z terenu, który cię zainteresuje. Zwróć uwagę, czy nie są to targi specjalistyczne - np. jeśli nie jesteś inżynierem nie będziesz miał czego szukać na imprezie, gdzie będą propozycje tylko dla tego zawodu, a osoby z kilkunastoletnim stażem zawodowym nie znajdą nic dla siebie na targach dla młodych absolwentów szkól średnich i wyższych.
 2. WYSTAWCY - na targach pracy wystawiają się nie tylko przedsiębiorcy, ale również organizacje pozarządowe, czy jednostki samorządów terytorialnych, które realizują programy społeczne wspierające osoby poszukujące pracy - warto byś stal się uczestnikiem tych projektów i skorzystał z pomocy pracujących tam fachowców rynku pracy.
 3. PRZEDMIOTY NIEZBĘDNE na targach to notatnik na zapiski, sprawne i piszące długopisy oraz kilka egzemplarzy twojego CV zapakowane w oddzielne, czyste,
 4. tekturowe teczki. Warto, aby teczki te były oznakowane - np. napisem: JAN KOWALSKI, curriculum vitae. W ten sposób nie zginą w powodzi innych papierów na stoiskach. Nawet, jeśli nie będziesz miał okazji zostawić swojego CV u potencjalnego pracodawcy, dane zawarte w dokumencie przydadzą się do wypełnienia ankiet zawodowych, którymi czasem dysponują firmy.
 5. TARGOWY SAVOIR-VIVRE - odwiedzając targi pracy musisz liczyć się z tym, że jesteś jedną z tłumu osób, które chcą zaprezentować się potencjalnym pracodawcom. Nie zakładaj więc garnituru czy eleganckiej garsonki, bo zapewne i tak nie zostaniesz zapamiętany. Ważne jest jednak, abyś był schludnie ubrany i uczesany. Twój wygląd oraz kulturalne zachowanie świadczyć będą o tym, że szanujesz siebie i osoby obsługujące stoiska wystawiennicze. Pamiętaj, że zwykle nie odpowiadają one za nabór nowych pracowników, ale reprezentują inne działy. Nie oskarżaj ich więc np. o to, że firma nie odpowiada na przesłane przez ciebie CV.
 6. CZAS ODWIEDZIN - targi trwają zwykle kilka godzin. Najwięcej chętnych do poszukiwań zatrudnienia jest zazwyczaj w ciągu pierwszej godziny imprezy i w porze lunchu. Najlepiej więc wybrać się na targi pracy w godzinach przedpołudniowych lub na godzinę, dwie przed ich końcem. Masz wtedy największą szansę, że obsługa stoisk znajdzie czas, aby z tobą porozmawiać.
 7. KOLEJNOŚĆ ODWIEDZIN - na stronie Internetowej organizatora imprezy lub w broszurach i katalogach targowych znajdziesz dokładne informacje o wystawiających się firmach. Nie ma sensu, abyś odwiedzał podczas targów wszystkie. Przeanalizuj oferty pracodawców i podziel ich na dwie grupy - tych, z którymi chciałbyś porozmawiać i tych, gdzie chciałbyś zostawić tylko swoje CV, wypełnić ankietę lub zabrać ulotki z ofertami pracy (są tam dokładne adresy gdzie należy przesłać CV) i odpowiedzieć na nie w domu. Nie obawiaj się, że nie zdążysz. Na targach wystawiają się firmy, które nie przyjmują pracowników z dnia na dzień. Proces rekrutacji trwa u nich dość długo i nie jest ważna kolejność składania CV, ale kwalifikacje potencjalnego pracownika.
 8. ROZMOWA - pewne jest, że przedstawiciele firm nie będą mieli zbyt wiele czasu - zwykle dwie, trzy minuty - aby z tobą porozmawiać. Ważne jest, abyś ten czas efektywnie wykorzystał. Przedstaw się, podaj swoje wykształcenie, zawód i powiedz kilka słów na temat dotychczasowych doświadczeń zawodowych - np. wymieniając nazwy firm i stanowisk, jakie w nich zajmowałeś. Spytaj, czy z takim dorobkiem możesz ubiegać się o oferowaną pracę. Zostaw CV lub wypełnij formularz aplikacyjny - nie będziesz musiał wtedy wysyłać swojego CV z domu. Podziękuj za informacje i pożegnaj się.
 9. IMPREZY TOWARZYSZĄCE - wiele organizacji korzysta z targów przygotowując dla odwiedzających konferencje poświęcone rynkowi pracy i warsztaty - informacje o nich znajdziesz w ulotkach targowych. Aby poświęcić jak najwięcej czasu na zwiedzenie stoisk, uczestnictwo w tego typu wydarzeniach wybieraj bardzo starannie.
 10. KORZYŚCI - targi pracy to nie tylko kolejny pretekst, abyś wyszedł z domu i spotkał się z ludźmi, którzy znajdują się w podobnej do ciebie sytuacji, ale okazja do zdobycia poradników zawodowych oraz informacji na temat nowych pracodawców i pozostawienia w ich bazie swojego CV. Dzięki targom maszrównież możliwość praktycznego przećwiczenia rozmowy.

 

PO SIÓDME: szukaj ofert pracy w prasie lub w Internecie

Wiele codziennych gazet informacyjnych, o zasięgu lokalnym (miasta, powiatu), regionalnym (województwa) i ogólnopolskim posiada rubryki, w których pracodawcy umieszczają ogłoszenia o oferowanych przez nich wolnych stanowiskach pracy. Mogą to robić poprzez swoje działy kadr, ale równie często możesz spotkać duże ogłoszenia, w których zamieszczeniu i później - rekrutacji pracowników pośredniczą opisywane wyżej agencje doradztwa personalnego. Rubryki z ogłoszeniami o pracy zwykle noszą nazwę: "Dam pracę". Istnieją też magazyny prasowe - także o zasięgu lokalnym, regionalnym czy ogólnopolskim, w których publikowane są tylko i wyłącznie różnego rodzaju anonse - w tym także dla tych, którzy poszukują pracy. O tytuły takich gazet pytaj w najbliższym kiosku Ruchu lub Saloniku Prasowym.

Komputer z dostępem do Internetu może stać się dla osoby z niepełnosprawnością pewnego rodzaju oknem na świat. Internet pozwala bowiem na szybkie i łatwe zdobycie aktualnych informacji oraz przesyłanie danych, daje możliwość podnoszenia kwalifikacji i rozwijanie zainteresowań poprzez np. uczestnictwo w różnego rodzaju kursach i szkoleniach czy samodzielne zdobywanie najświeższych wiadomości w danej dziedzinie, ułatwia też nawiązywanie znajomości. Internet otwiera też zupełnie nowe możliwości w procesie aktywnego poszukiwania pracy. Pisaliśmy już o stronach Internetowych należących do określonych firm, poprzez które możesz wysłać CV i wypełnić kwestionariusz i zarejestrować się w bazie interesującego cię pracodawcy oraz o stronach Internetowych profesjonalnych agencji doradztwa personalnego, gdzie możesz przekazać swoje CV w odpowiedzi na konkretne ogłoszenie.

Istnieje jeszcze inna metoda na znalezienie ciekawej pracy właśnie poprzez Internet. Jest nią przeszukiwanie specjalnych serwisów Internetowych poświęconych tematyce rynku pracy a podłączonych pod największe polskie portale. Większość z nich oferuje możliwość umieszczenia CV w bazie Internetowej, do której mają dostęp pracodawcy - kontaktują się oni z wybranymi kandydatami poprzez pocztę e-mail lub sms-y lub odpowiedź na anons opublikowany na ich stronie przez daną firmę.

Portale z ofertami pracy - także dla osób z niepełnosprawnościami:

www.abcpraca.pl

www.cvonline.pl

www.eskorta.com

www.gazeta.pl/praca

www.job-net.com.pl

www.niepelnosprawni.pl

www.ngo.pl

www.praca-online.pl

www.praca.onet.p

www.praca.wp.p

www.praca.gratka.pl

www.praca.interia.pl

www.pracuj.pl - Portal z poradami prawa pracy

www.prawopracy.pl

www.webjobs.pl

Aby znaleźć nazwy innych stron Internetowych - o charakterze bardziej lokalnym - które zamieszczają informacje dotyczące możliwości zatrudnienia, porady dla poszukujących pracy oraz już zatrudnionych pracowników, a także oferty pracy - wystarczy w jednej w popularnych tzw. wyszukiwarek - np. www.google.pl, wpisać hasło Praca.

Uwaga! Ważna informacja! Jeśli szukasz pracy przez Internet, musisz mieć założone własne konto internetowe - nazywane potocznie kontem e-mail. Tę bezpłatną usługę oferuje już większość polskich portali. Konto takie umożliwi ci wysyłanie dokumentów aplikacyjnych w odpowiedzi na interesujące oferty pracy oraz odbieranie wiadomości przesłanych do ciebie.

Aby założyć własne konto e-mail będziesz musiał nadać mu wymyśloną przez siebie nazwę. Przy jej tworzeniu musisz pamiętać, że wszystkie wysłane z konta informacje będą trafiać do twoich potencjalnych pracodawców. A zatem nazwa nie może być tak frywolna, jak w przypadku konta, z którego wysyłasz wiadomości do przyjaciół. Najlepiej umieścić w niej po prostu swoje imię i nazwisko, np.: adam.kowalski@poczta.onet.pl.

Jakie informacje musisz wziąć pod uwagę analizując oferty pracy zamieszczone w prasie lub w Internecie?

Jednym z podstawowych błędów, który możesz popełnić szukając pracy przez prasę lub Internet jest wysyłanie swojego CV i listu motywacyjnego, czyli dokumentów zawodowych, w odpowiedzi na wszystkie ogłoszenia, które zawierają nazwę interesującego cię stanowiska - np. księgowa, brand manager, analityk finansowy, sprzedawca itd. Jak już wielokrotnie wspominaliśmy, praca, która przyniesie ci nie tylko odkreślone dochody, ale także satysfakcję, powinna być ściśle dopasowana do twojej wiedzy, doświadczeń zawodowych, uwarunkowań prawnych, rodzinnych itd. Wybierając ogłoszenia, na które chcesz odpowiedzieć, nie sugeruj się, jedynie nazwą stanowiska, ale przeczytaj również inne zawarte w ogłoszeniu informacje o wymaganiach wobec kandydata.

 1. Wykształcenie - jeśli pracodawca chce zatrudnić koniecznie pracownika, który ukończył określony profil studiów istnieje ogromne prawdopodobieństwo, że ktoś kto będzie segregował nadesłane dokumenty zawodowe podczas rekrutacji, odrzuci twoje CV, jeśli nie będziesz spełniał tego wymagania. To samo dotyczy:
 2. Specjalistycznych kursów lub uprawnień zawodowych, czy:
 3. Doświadczenia zawodowego na danym stanowisku. Zanim wybierzesz ofertę sprawdź dokładnie, gdzie znajduje się firma, która ją zamieściła.
 4. Siedziba pracodawcy, jeśli jest oddalona o wiele kilometrów od twojego domu, to - dodatkowe utrudnienie - jeśli np. masz kłopoty z samodzielnym poruszaniem się i nie możesz liczyć na stałą pomoc ze strony innych.
 5. Uważaj na takie wyrazy jak: mobilny i dyspozycyjny, które mogą oznaczać częste wyjazdy służbowe i pracę w godzinach nadliczbowych. W ofertach pracy umieszczany jest czasem
 6. Zakres obowiązków, które będziesz musiał wykonywać, jeśli zostaniesz przyjęty na dane stanowisko. Pracodawcy chcą w ten sposób mieć pewność, że na ich ogłoszenia odpowiedzą tylko osoby, które mają już doświadczenia w realizowaniu określonych zadań. Nawet, jeśli zafałszujesz takie dane w swoim CV lub wykażesz się doskonałą wiedzą teoretyczną w tym zakresie podczas rozmowy kwalifikacyjnej - już podczas codziennej pracy szybko może wyjść na jaw, że nie wiesz jak praktycznie poruszać się w pewnych zagadnieniach. Nie ma więc sensu odpowiadać na ogłoszenia oferujące pracę, o której nie masz pojęcia - lub jak sądzisz - szybko się jej nauczysz. Sprawdź też dokładnie
 7. Dodatkowe wymagania, które będziesz musiał spełnić, aby ubiegać się o dane miejsce pracy - chodzi np. o konieczność zmiany miejsca zamieszkania, pracę w systemie zmianowym, czy wzięcie na siebie odpowiedzialności finansowej.

Uwaga! Ważna informacja! Żaden pracodawca nie może umieścić w ogłoszeniu prasowym czy Internetowym informacji o tym, że preferuje na danym stanowisku kobietę nie mężczyznę - lub odwrotnie, nie chce zatrudnić kobiety, która jest mężatką i ma dzieci, lub pracownika, który zbliża się do wieku, w którym będzie mógł ubiegać się o świadczenie emerytalne albo osobę z niepełno- sprawnością. Jak jednak wykazują doświadczenia osób poszukujących pracy jeśli pracodawca ma tego typu wymagania, wcześniej czy później ujawni je w procesie rekrutacji. Dyskryminacja zawodowa ze względu na wiek, płeć, stan cywilny i rodzinny, czy niepełnosprawność jest w Polsce zjawiskiem znanym i zapewne minie wiele czasu, zanim zostanie ono zlikwidowane. Dlatego ważne jest, abyś przygotował się na tego typu niespodzianki.

Uwaga! Niebezpieczeństwo! Smutna prawda dotycząca ogłoszeń o pracę zamieszczanych w prasie czy Internecie jest taka, że nie zawsze są one wiarygodne. Tak jak i w innych dziedzinach życia, tak i tutaj możesz trafić na firmy, które robią podejrzane interesy lub działają na zasadzie wyzysku swoich pracowników. Na jakie zatem elementy w ogłoszeniu o pracę powinieneś zwrócić uwagę, aby zminimalizować ryzyko, że padniesz ofiarą podobnych oszustów?

 1. NAZWA FIRMY - umieszczenie w ofercie pracy opublikowanej w prasie czy w Internecie nazwy firmy - czasem nawet znaku firmowego, czyli tzw. logo, to dodatkowa forma promocji. Jeśli pracodawca nie informuje potencjalnych pracowników, gdzie będą pracowali może to oznaczać, że nie stać go było na wykupienie większego ogłoszenia - szczególnie prasowego, a więc będziemy mieć do czynienia z małą firmą, lub taką, która dopiero zaczyna działalność, albo - że niestety, ogłoszenie to nie jest do końca prawdziwe.
 2. ADRES - pracodawca, który chce być wiarygodny zwykle podaje w ofercie pracy adres swojej stałej siedziby - chyba, że miejsca przeznaczonego na opublikowanie anonsu jest tak mało, że dodatkowe dane - oprócz nazwy stanowiska i numeru telefonu nie zmieściłyby się. Zanim jednak odpowiesz na takie bezadresowe ogłoszenie sprawdź - np. w Internecie - czy firma ta naprawdę istnieje i gdzie jest jej biuro.
 3. TELEFON - wyjątkowo dokładnie sprawdzaj ogłoszenia, w których podany jest jedynie numer telefonu komórkowego potencjalnego pracodawcy. Firma, która ma swoją stałą siedzibę posiada również numer telefonu stacjonarnego. Wystrzegaj się też dzwonienia pod numery zaczynające się liczbami 070, 030, czy 080. Taki zapis sugeruje, że są to numery kierunkowe do określonych miast. Musisz wtedy dokładnie przeliczyć, ile liczb znajduje się po tym rzekomym numerze kierunkowym. Może okazać się, że są to połączenia z kosztownymi liniami 0 700, 0 300 do firm, które oferują różnego rodzaju produkty i usługi lub infoliniami 0 800.
 4. ADRES E-MAIL - każda porządna firma powinna posiadać własny tzw. serwer Internetowy. Adres np. rekrutacja@onet.pl świadczy o tym, że pracodawca w celu zebrania CV od potencjalnych pracowników założył bezpłatne konto nad jednym z popularnych portali Internetowych - onet.pl. Musisz się wtedy zastanowić na jego pobudkami - albo reprezentuje firmę będącą na etapie wstępnej organizacji, która nie posiada jeszcze swojego serwera, albo nie jest tak naprawdę zainteresowany zatrudnieniem kogokolwiek, a raczej zebraniem danych osobowych.
 5. NAZWA STANOWISKA - widzisz ogłoszenie, w którym pracodawca nie wymienia stanowiska, na które chciałaby zatrudnić pracownika. Pisze za to enigmatycznie - firma szuka pracownika. Zastanów się, jak ty prowadziłbyś rekrutację, gdybyś miał wolne miejsce pracy? Czy zależałoby ci na tym, aby dotarły do ciebie CV od każdej osoby w tym kraju poszukującej pracy czy tylko takich, które reprezentują interesujący cię zawód: kierowcy, murarza, informatyka, sprzedawcy itd.?
 6. SŁOWA KLUCZE - wystrzegaj się jak ognia ogłoszeń, w których pojawiają się takie wyrażenia jak: szybkie pieniądze, chcesz dużo zarobić - zadzwoń, duże pieniądze w krótkim czasie, atrakcyjna praca za granicą. Takie słowa ładnie brzmią i wiele obiecują, ale zwykle kryją się za nimi hochsztaplerzy lub firmy, które nie chcą zdobyć pracownika, ale klienta.
 7. OGŁOSZENIA W DUŻYCH RAMKACH - niby wszystko jest w nich jak należy. Pracodawca umieścił swoją nazwę, a nawet kolorowe logo, wymienił stanowisko, na które prowadzi rekrutację, wypisał wymagania wobec kandydatów i zakres przyszłych obowiązków, podał swój adres pocztowy i strony Internetowej oraz numery telefonów. Ogłoszenie cię zainteresowało, wysłałeś swoje CV i... nic. Firma się do ciebie nie odezwała, choć wiesz, że masz ogromne szanse na to, aby oferowaną posadę zająć i powinieneś być zaproszony przynajmniej na rozmowę kwalifikacyjną. Tymczasem to samo ogłoszenie publikowane jest w niezmienionej lub w zmodyfikowanej treści przez kilka tygodni, potem znika i znowu za jakiś czas powraca. W takim przypadku, istnieje duże przypuszczenie, że taki anons nie jest faktyczną propozycją pracy dla kogokolwiek, ale... elementem kampanii reklamowo-promocyjnej danej firmy. Dzieje się tak dlatego, że miejsca na tzw. stronach ogłoszeniowych są zazwyczaj tańsze, od tych, gdzie są reklamy innych producentów, spółek usługowych itp. O wiele prościej i taniej jest zatem przygotować ogłoszenie o pracę, w którym znajdzie się logo firmy i kilka wersów o tym jak prężnie działa i dynamicznie się rozwija niż wynajmowanie specjalistów, którzy stworzą profesjonalną reklamę danej firmy i zapłacenie za jej opublikowanie.
 8. FIRMY ZBIERAJĄCE DANE - twoje CV - jak dowiesz się z kolejnego rozdziału - jest kopalnią szczegółowej wiedzy o tym kim jesteś, gdzie mieszkasz, ile masz lat, czym się zajmujesz. Niestety, wysyłając swoje CV w odpowiedzi na oferty pracy zawsze możesz paść ofiarą firm, którym nie zależy na zatrudnieniu ciebie, ale zebraniu o tobie informacji - zwykle w celu wykorzystania marketingowego (np. do przesyłu różnego rodzaju ulotek lub próbek produktów) lub w celu dalszej ich odsprzedaży innym tego typu instytucjom. Uwaga! SZCZEGÓLNE Niebezpieczeństwo! Prosimy bardzo wszystkie panie, aby starannie omijały ogłoszenia - czy to prasowe, czy Internetowe, w których potencjalny pracodawca oferuje zatrudnienie "młodym, atrakcyjnym, wykształconym kobietom" - zwłaszcza za granicą. Zwykle nie chodzi tutaj o pracę kelnerki czy hostessy. To jeden ze sposobów rekrutacji kandydatek do świadczenia usług seksualnych - czy to w kraju, czy to poza nim. Więcej o tym problemie na stronie Internetowej Fundacji La Strada www.strada.org.pl.

 

PO ÓSME: zamieść w prasie własne ogłoszenie

Anons mówiący o tym, że poszukujesz pracy możesz umieścić w prasie - obecnie wiele gazet publikuje takie ogłoszenia bezpłatnie lub w wyznaczonych do tego miejscach - ale tylko za zgodą właściciela zarządzającego owym miejscem. Skuteczne ogłoszenie powinno być: krótkie i zwięzłe, zawierać informacje o dokładnych kryteriach pracy jakiej szukasz oraz o tym, w jaki sposób można się z tobą skontaktować - np. przez podanie numeru telefonu.

Uwaga! SZCZEGÓLNE Niebezpieczeństwo! Prosimy panie, aby nie pisały w swoim anonsie, że są młode i atrakcyjne. Jeśli umieszczą takie informacje i dodatkowo dołączą swój numer telefonu, mogą narazić się na nieustanne telefony z niemoralnymi propozycjami. 

Czytaj więcej: