Włącz standardowy schemat kolorów Włącz kontrastowy schemat kolorów
Mapa serwisu
Kontakt
Serwis bez barier

Centrum Doradztwa Europejskiego EURO-FUNDUSZ

Gdańsk, ul. Gen. Bora-Komorowskiego 3a/2

Miejsce pracy dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach
nie
Potrzebna pomoc w ocenie dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych
nie
Możliwość telepracy
nie
Krótka charakterystyka firmy, opis działalności
Projekty aktywizujące bezrobotnych współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Profil poszukiwanych kandydatów
Osoby do 30 roku życia Bezrobotne i nie zarejestrowane w Urzędzie Pracy Osoby nie kształcące się w trybie stacjonarnym