Włącz standardowy schemat kolorów Włącz kontrastowy schemat kolorów
Mapa serwisu
Kontakt
Serwis bez barier

INDYKA

Jaworzno, Katowice

Miejsce pracy dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach
nie
Potrzebna pomoc w ocenie dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych
nie
Możliwość telepracy
nie
Krótka charakterystyka firmy, opis działalności
Realizacja projektów unijnych dla osób bezrobotnych, biernych zawodowo i z orzeczoną niepełnosprawnością, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, sporządzenie kompasów kariery, profilowanie edukacyjne i zawodowe, wynajem laptopów, edukacja finansowa Crown.
Profil poszukiwanych kandydatów
wiek 18-24 lata, zamieszkiwanie na obszarze woj. śląskiego, osoby zarejestrowane i bez rejestracji w PUP, osoby, które aktualnie i w ciągu ostatnich 4 tygodni nie uczestniczyły w kształceniu i szkoleniu, tj. spełniają łącznie poniższe trzy warunki: nie pracują, nie kształcą i nie szkolą się. * UWAGA! W projekcie mogą brać udział osoby, które kształcą się zaocznie lub wieczorowo, o ile pokrywały koszt kształcenia z własnych środków Do projektu priorytetowo przyjmujemy: - osoby z orzeczoną niepełnosprawnością - osoby bierne zawodowo - osoby z wykształceniem średnim i niższym