Włącz standardowy schemat kolorów Włącz kontrastowy schemat kolorów
Mapa serwisu
Kontakt
Serwis bez barier

Fundacja Sustinae

Kraków, ul. Szlak 65

Miejsce pracy dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach
tak
Potrzebna pomoc w ocenie dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych
nie
Możliwość telepracy
tak
Krótka charakterystyka firmy, opis działalności
Niska aktywność zawodowa osób wykluczonych stanowi problem nie tylko ekonomiczny, ale przede wszystkim społeczny. Osoby pozostające trwale bez pracy są szczególnie narażone na wykluczenie, co w konsekwencji uniemożliwia im realizowanie ról społecznych, a także wypełnianie egzystencji w godziwy sposób. Misją Fundacji Sustinae jest aktywizacja zawodowa osób wykluczonych społecznie, ze szczególnym uwzględnieniem tych którzy długotrwale pozostają bez zatrudnienia bądź nigdy nie podjęli żadnego zlecenia. W szerszym ujęciu misją Fundacji jest kreowanie otwartego rynku pracy, w którym osoby wykluczone będą miały taką samą szansę na zatrudnienie, jak pozostali.
Profil poszukiwanych kandydatów
Poszukujemy osób, które: - są nieaktywne zawodowo, - są osobami niepełnosprawnymi z lekkim, umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, - są pełnoletnie, - zamieszkują teren województwa małopolskiego i mazowieckiego - są gotowe i chętne do wejścia na rynek pracy.