Włącz standardowy schemat kolorów Włącz kontrastowy schemat kolorów
Mapa serwisu
Kontakt
Serwis bez barier

Fundacja Aktywnej Rehabilitacji

Warszawa, Inspektowa 1, 02-711 Warszawa

Miejsce pracy dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach
tak
Potrzebna pomoc w ocenie dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych
nie
Możliwość telepracy
tak
Krótka charakterystyka firmy, opis działalności
aktywizacja społeczna i zawodowa osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych z upośledzeniem narządu ruchu
Profil poszukiwanych kandydatów
Osoby nie zatrudnione, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym i umiarkowanym, zamieszkujące teren województwa mazowieckiego