Włącz standardowy schemat kolorów Włącz kontrastowy schemat kolorów
Mapa serwisu
Kontakt
Serwis bez barier

Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

Warszawa, 02*507 Warszawa ul. Wołoska 137

Miejsce pracy dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach
nie
Potrzebna pomoc w ocenie dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych
nie
Możliwość telepracy
nie
Krótka charakterystyka firmy, opis działalności
Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie samodzielny publiczny zoz. Misją Centralnego Szpitala Klinicznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie jest Leczenie bez barier.
Profil poszukiwanych kandydatów
Pożądany profil kandydata: - umiejętność diagnozowania i rozwiązywaniu problemów pod presją czasu; - umiejętność pracy w zespole.