Włącz standardowy schemat kolorów Włącz kontrastowy schemat kolorów
Mapa serwisu
Kontakt
Serwis bez barier

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

Warszawa, ul. I. Krasickiego 26 02-611 Warszawa

Miejsce pracy dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach
tak
Potrzebna pomoc w ocenie dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych
tak
Możliwość telepracy
nie
Krótka charakterystyka firmy, opis działalności
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji jest państwową jednostką organizacyjną. Zadania AOTMiT to: Opracowywanie raportów w sprawie oceny świadczeń opieki zdrowotnej; Przygotowywanie analiz weryfikacyjnych Agencji w sprawie oceny leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego; Wydawanie rekomendacji Prezesa w zakresie: Zakwalifikowania danego świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego wraz z określeniem poziomu lub sposobu jego finansowania; Niezasadności zakwalifikowania danego świadczenia opieki zdrowotnej jako świadczenia gwarantowanego; Usunięcia danego świadczenia opieki zdrowotnej z wykazu świadczeń gwarantowanych; Zmiany poziomu lub sposobu finansowania świadczenia gwarantowanego; Objęcia refundacją danego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego; Niezasadności objęcia refundacją danego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego. Wydawanie opinii w sprawie projektów programów zdrowotnych ministrów i jednostek samorządu terytorialnego.
Profil poszukiwanych kandydatów
W zależności od potrzeb: - wykształcenie wyższe (preferowane wykształcenie ekonomiczne/ matematyczne/ medyczne/ farmaceuty czne/ przyrodnicze lub pokrewne)