Włącz standardowy schemat kolorów Włącz kontrastowy schemat kolorów
Mapa serwisu
Kontakt
Serwis bez barier

Firma Usługowa "VICTOR" Katarzyna Górak

Kraków, Kraków os. Wandy 14/18b

Miejsce pracy dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach
nie
Potrzebna pomoc w ocenie dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych
nie
Możliwość telepracy
nie
Krótka charakterystyka firmy, opis działalności
Zajmujemy się ochroną osób i mienia posiadamy obiekty różnego przeznaczenia na terenie Małopolski. Ochraniamy obiekty użyteczności publicznej jak i tereny placów budów, wspólnoty mieszkaniowe małe i duże
Profil poszukiwanych kandydatów
Poszukujemy ludzi posiadających orzeczenie stopień umiarkowany i stopień znaczny