Włącz standardowy schemat kolorów Włącz kontrastowy schemat kolorów
Mapa serwisu
Kontakt
Serwis bez barier

Fundacja Integracja Zielona Góra

Zielona Góra, ul. Kościelna 2, 65-064 Zielona Góra

Miejsce pracy dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach
tak
Potrzebna pomoc w ocenie dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych
nie
Możliwość telepracy
tak
Krótka charakterystyka firmy, opis działalności
Integracja to ogólnopolska organizacja pozarządowa, aktywnie działająca na rzecz ponad 5-milionowej grupy osób z niepełnosprawnością, ich rodzin i opiekunów. Powstała w 1995 roku z inicjatywy Piotra Pawłowskiego, twórcy i redaktora magazynu "Integracja". Misją Integracji jest poprawa sytuacji osób z niepełnosprawnością, kształtowanie świadomości obywatelskiej, działanie na rzecz wyrównywania szans oraz integracji społecznej.
Profil poszukiwanych kandydatów
Program społeczny "Sprawni w pracy 2015" "Sprawni w Pracy 2015 " to nazwa programu społecznego, którego głównym celem jest aktywizacja zawodowa osób z niepełnosprawnością. Działania w ramach projektu koncentrują się na udzielaniu wszechstronnego wsparcia w procesie rekrutacji pracowników z niepełnosprawnością proponując rozwiązania zarówno dla osób poszukujących pracy, jak i przedsiębiorców. Program ma na celu także promowanie dobrych praktyk, dostarczanie efektywnych rozwiązań, informacji oraz wiedzy specjalistycznej. Towarzyszy mu kampania informacyjna, której celem jest pokonywanie stereotypów społecznych związanych z podejmowaniem pracy oraz zatrudnianie osób z niepełnosprawnością. Główny trzon projektu stanowi nowopowstały portal www.sprawniwpracy.pl, który jest miejscem spotkań osób z niepełnosprawnością i pracodawców. Można na nim znaleźć: oferty pracy, dokumenty aplikacyjne oraz odpowiedzi na pytania dotyczące różnych aspektów zatrudniania osób z niepełnosprawnością oraz poszukiwania pracy. Do projektu ,, Sprawni w Pracy 2015" poszukujemy osób: - w wieku od 18 roku życia - niepracujących poszukujących zatrudnienia lub będących w okresie wypowiedzenia - osoby z umiarkowanym i znacznym stopniem niepełnosprawności W ramach projektu oferujemy: - indywidualne doradztwo zawodowe - indywidualne poradnictwo psychologiczne - spotkania z zakresu aktywnego poszukiwania pracy - pośrednictwo pracy i pomoc w znalezieniu zatrudnienia Centrum Integracja w Zielonej Górze ul. Kościelna 2, 65-064 Zielona Góra Projekt "Sprawni w pracy 2015" współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych