Włącz standardowy schemat kolorów Włącz kontrastowy schemat kolorów
Mapa serwisu
Kontakt
Serwis bez barier

Integracja Kraków

Kraków, kamilla.mlynarska@integracja.org

Miejsce pracy dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach
tak
Potrzebna pomoc w ocenie dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych
nie
Możliwość telepracy
tak
Krótka charakterystyka firmy, opis działalności
Integracja to ogólnopolska organizacja pozarządowa, aktywnie działająca na rzecz ponad 5-milionowej grupy osób z niepełnosprawnością, ich rodzin i opiekunów. Misją Integracji jest poprawa sytuacji osób z niepełnosprawnością, kształtowanie świadomości obywatelskiej, działanie na rzecz wyrównywania szans oraz integracji społecznej. Głównym celem Integracji jest tworzenie sprzyjających warunków, dzięki którym osoby z niepełnosprawnością będą mogły uczestniczyć w życiu społecznym i zawodowym w jak najszerszym zakresie.
Profil poszukiwanych kandydatów
Osoby niepełnosprawne. Profil kandydata adekwatny do wolnych stanowisk pracy prezentowanych na stronie.