Włącz standardowy schemat kolorów Włącz kontrastowy schemat kolorów
Mapa serwisu
Kontakt
Serwis bez barier

Abakus Konsulting Sp. z o.o. Sp.k.

Rzeszów, ul.Legionów 31 35-111 Rzeszów

Miejsce pracy dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach
tak
Potrzebna pomoc w ocenie dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych
nie
Możliwość telepracy
tak
Krótka charakterystyka firmy, opis działalności
Jesteśmy nowoczesną i dynamiczną firmą oferującą usługi w zakresie doradztwa związanego z pozyskiwaniem dotacji z funduszy Krajowych oraz funduszy Unii Europejskiej. Naszą ofertę kierujemy głównie do przedsiębiorstw zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na realizację projektów: inwestycyjnych, badawczo-rozwojowych, typu start-up, doradczo- szkoleniowych, promocyjnych i eksportowych. W zakresie pozyskiwania dotacji obsługujemy także JST, spółdzielnie i spółki komunalne oraz organizacje pozarządowe. Wyróżnia nas wysoka skuteczność w pozyskiwaniu dotacji z funduszy unijnych, dzięki której dla naszych Klientów pozyskaliśmy już 68 mln PLN dofinansowania dla projektów inwestycyjnych i doradczo-szkoleniowych o łącznej wartości ponad 82 mln PLN. Zadowolenie Klientów poprzez realizację potrzeb prorozwojowych - to główna dewiza Naszej firmy, którą wdrażamy poprzez skuteczne wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowych. Prowadzona przez nas działalność w tym zakresie związana jest z kompleksową obsługą Klientów - od opracowania wniosku do rozliczenia pozyskanej dotacji. Istotnym czynnikiem wyróżniającym Naszą firmę jest podejście projakościowe, które pozwala na realizację zadań w sposób kompleksowy przy zachowaniu wysokiego poziomu jakości świadczonych usług. Wykwalifikowana i doświadczona kadra oraz współpraca z konsultantami z Jednostek Naukowych pozwala na realizację wszelkich planów inwestycyjnych Naszych Klientów. O profesjonalizmie i doświadczeniu świadczy Nasze zaangażowanie w prace Regionalnego Komitetu Sterującego ZPORR oraz w prace Komitetu Monitorującego RPO WP.
Profil poszukiwanych kandydatów
Obecnie poszukujemy Osób w wieku 18-29 lat , pozostających bez zatrudnienia, nie kształcących się i nie szkolących, długotrwale bezrobotnych, biernych zawodowo, zamieszkałych na terenie województwa świętokrzyskiego.