Włącz standardowy schemat kolorów Włącz kontrastowy schemat kolorów
Mapa serwisu
Kontakt
Serwis bez barier

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Warszawa, ul. Noakowskiego 10

Miejsce pracy dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach
nie
Potrzebna pomoc w ocenie dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych
nie
Możliwość telepracy
nie
Krótka charakterystyka firmy, opis działalności
Centrum Edukacji Obywatelskiej to niezależna instytucja edukacyjna, działająca od 1994 roku. Upowszechniamy wiedzę, umiejętności i postawy kluczowe dla społeczeństwa obywatelskiego. Wprowadzamy do szkół programy, które nauczycielkom i nauczycielom pozwalają lepiej i skuteczniej uczyć, a młodym ludziom pomagają zrozumieć świat, rozwijają krytyczne myślenie, wiarę we własne możliwości, zachęcają do angażowania się w życie publiczne i działania na rzecz innych. Obecnie realizujemy blisko 30 programów adresowanych do szkół, kadry pedagogicznej oraz uczniów i uczennic.
Profil poszukiwanych kandydatów
Poszukujemy osób otwartych, zaangażowanych w wykonywaną pracę, zainteresowanych zdobywaniem nowych umiejętności i chętnych w pomaganiu współpracownikom przy wykonywaniu zadań także innych rodzajowo (jak wiadomo, w organizacji pozarządowej, czasem trzeba zrobić wszystko samodzielnie z uwagi na skromność dostępnych środków finansowych).