Włącz standardowy schemat kolorów Włącz kontrastowy schemat kolorów
Mapa serwisu
Kontakt
Serwis bez barier

Autorska Pracownia Architektury Krajobrazu "Wiśniowa Alejka"

WTELNO,

Miejsce pracy dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach
Potrzebna pomoc w ocenie dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych
Możliwość telepracy
Krótka charakterystyka firmy, opis działalności
Profil poszukiwanych kandydatów