Włącz standardowy schemat kolorów Włącz kontrastowy schemat kolorów
Mapa serwisu
Kontakt
Serwis bez barier

Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa"

Warszawa, Stara 4, 00-231 Warszawa

Miejsce pracy dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach
nie
Potrzebna pomoc w ocenie dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych
nie
Możliwość telepracy
nie
Krótka charakterystyka firmy, opis działalności
Centrum Wspierania Rodzin "Rodzinna Warszawa" to instytucja miejska prowadząca kompleksową działalność na rzecz wspierania rodziny na terenie Warszawy, m.in.: 9 placówek (dzieci 6-18 lat), warsztaty dla rodziców, kluby malucha i seniora oraz warsztaty specjalistyczne. Pracujemy z dziećmi i rodzinami ze środowisk ubogich, marginalizowanych, z trudnościami finansowymi, psychologicznymi i społecznymi. Działamy na rzecz lokalnych społeczności, promujemy ideę wolontariatu oraz współpracujemy z instytucjami kulturalno-oświatowymi, szkołami, organizacjami pozarządowymi i partnerami biznesowymi
Profil poszukiwanych kandydatów
W zależności od potrzeb - prosimy o śledzenie najnowszych ogłoszeń o pracę. Posiadamy 9 placówek w całej Warszawie, jeśli lokalizacja miejsca pracy nie jest ściśle sprecyzowana, znaczy to, że pracownik zostanie oddelegowany do odpowiedniego miejsca przy zatrudnieniu.