Włącz standardowy schemat kolorów Włącz kontrastowy schemat kolorów
Mapa serwisu
Kontakt
Serwis bez barier

Centrum Integracja Warszawa

Warszawa, Dzielna 1

Miejsce pracy dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach
tak
Potrzebna pomoc w ocenie dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych
nie
Możliwość telepracy
tak
Krótka charakterystyka firmy, opis działalności
INTEGRACJA to profesjonalna, ogólnokrajowa organizacja pozarządowa, aktywnie działająca na rzecz osób z niepełnosprawnością, ich rodzin i opiekunów oraz agencja zatrudnienia dla osób z niepełnosprawnością. INTEGRACJA powstała z inicjatywy Piotra Pawłowskiego, twórcy magazynu o tej samej nazwie skierowanego do osób z niepełnosprawnością, ich rodzin i przyjaciół. Idee INTEGRACJI realizują dwie organizacje pożytku publicznego: Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji (powstało w 1995 r.) oraz Fundacja Integracja, która została powołana, aby wspierać cele statutowe Stowarzyszenia.
Profil poszukiwanych kandydatów
.