Włącz standardowy schemat kolorów Włącz kontrastowy schemat kolorów
Mapa serwisu
Kontakt
Serwis bez barier

Centrum Integracja Katowice

Katowice, ul. Gallusa 10/3, 40-594 Katowice

Miejsce pracy dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach
tak
Potrzebna pomoc w ocenie dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych
nie
Możliwość telepracy
nie
Krótka charakterystyka firmy, opis działalności
KIM JESTEŚMY? Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji (SPI) jest organizacją pożytku publicznego, która działa w ramach ogólnopolskiej organizacji pozarządowej Integracja, która powstała w 1995 roku z inicjatywy Piotra Pawłowskiego. Misją jest poprawa sytuacji osób z niepełnosprawnością, kształtowanie świadomości obywatelskiej, działanie na rzecz wyrównywania szans oraz integracji społecznej. Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji realizuje swoje cele poprzez Centra Integracji, które znajdują się w Katowicach, Gdyni, Warszawie, Zielonej Górze i Krakowie.
Profil poszukiwanych kandydatów
osoby gotowe do aktywizacji zawodowej