Włącz standardowy schemat kolorów Włącz kontrastowy schemat kolorów
Mapa serwisu
Kontakt
Serwis bez barier

Fundacja Regionalnej Agencji Promocji Zatrudnienia

Sosnowiec, ul. Mazowiecka 5, Sosnowiec

Miejsce pracy dostosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach
tak
Potrzebna pomoc w ocenie dostępności budynku dla osób niepełnosprawnych
tak
Możliwość telepracy
tak
Krótka charakterystyka firmy, opis działalności
Fundacja RAPZ realizuje swoje cele statutowe, koncentrując działania równolegle w trzech zakresach: - aktywizacji zawodowej i integracji społecznej osób bezrobotnych, - inicjowania i organizowania przedsięwzięć wspierających małe i średnie przedsiębiorstwa w regionie, - świadczenia usług doradczych i szkoleniowych, w szczególności dla osób pozostających bez pracy, także dla uczniów i absolwentów szkół, studentów oraz prowadzących bądź zamierzających uruchomić własną działalność gospodarczą.
Profil poszukiwanych kandydatów
osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo