Włącz standardowy schemat kolorów Włącz kontrastowy schemat kolorów
Mapa serwisu
Kontakt
Serwis bez barier

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności i orzeczenia równoważne.

Osoba niepełnosprawna to osoba, której stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności ogranicza zdolności do wykonywania pracy zawodowej, osoba legitymująca się orzeczeniem wydanym przez powiatowy Zespół ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności, bądź orzeczeniem równoważnym.

W uproszczeniu można powiedzieć, że za osoby niepełnosprawne uznaje się osoby posiadające jedno z trzech orzeczeń:

  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności - wydawane przez zespoły ds. orzekania o niepełnosprawność
  • orzeczenie o niezdolności do pracy - wydawane przez ZUS
  • orzeczenie o grupie inwalidztwa - wydawane dawniej przez ZUS

Orzeczenia o grupach inwalidzkich wydane przez Komisję Lekarską ds. Inwalidztwa i Zatrudnienia Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (KIZ)

Orzeczenia o niezdolności do pracy

Orzeczenia o stopniu niepełnosprawności

I grupa inwalidzka

Niezdolność do samodzielnej egzystencji, lub całkowita niezdolność do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji

Znaczny stopień niepełnosprawności

II grupa inwalidzka

Całkowita niezdolności
do pracy

Umiarkowany stopień niepełnosprawności

III grupa inwalidzka

Częściowa niezdolność do pracy celowość przekwalifikowania zawodowego

Lekki stopień niepełnosprawności

Czytaj więcej: