Włącz standardowy schemat kolorów Włącz kontrastowy schemat kolorów
Mapa serwisu
Kontakt
Serwis bez barier

Główny specjalista ds. prowadzenia Rejestru

Oferta pracy w firmie Urząd Komunikacji Elektornicznej

Data dodania: 2018-01-23


Aplikuj na tą ofertę

Informacje dotyczące pracodawcy

Nazwa firmy
Urząd Komunikacji Elektornicznej
Zobacz profil pracodawcy

Informacje dotyczące oferty

Dział
Lokalizacja
Warszawa, mazowieckie
Obszar zatrudnienia
Administracja państwowa
Główne obowiązki pracownika na danym stanowisku
prowadzenie Rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz Rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji; gromadzenie i przetwarzanie danych o infrastrukturze i usługach telekomunikacyjnych, w tym aktualizowanie baz danych, analizowanie danych pozyskanych w wyniku inwentaryzacji sieci telekomunikacyjnej oraz generowanie raportów w tym zakresie; wyznaczanie do kontroli podmiotów zobowiązanych do przekazywania informacji w ramach inwentaryzacji infrastruktury telekomunikacyjnej i usług telekomunikacyjnych; udzielanie odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji publicznej, w zakresie informacji posiadanych przez Wydział; uczestniczenie w opracowywaniu raportu dotyczącego pokrycia terytorium Rzeczypospolitej Polskiej istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną, zrealizowanymi i planowanymi inwestycjami oraz budynkami umożliwiającymi kolokację; analizowanie danych i informacji przekazywanych do Departamentu przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych, jednostki samorządu terytorialnego, podmioty użyteczności publicznej oraz inne podmioty przekazujące dane.
Wymiar i forma zatrudnienia
1/1 - pełen etat, umowa o pracę

Informacje dotyczące preferowanego kandydata

Wymagania
wykształcenie wyższe; 1 rok doświadczenia w tworzeniu i aktualizacji baz danych; znajomość języka angielskiego na poziomie B1; znajomość przepisów ustaw: Prawo telekomunikacyjne, o dostępie do informacji publicznej, Kodeks postępowania administracyjnego, o wpieraniu i rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych; znajomość zagadnień związanych z sektorem telekomunikacyjnym, w szczególności zagadnień dotyczących prowadzenia działalności telekomunikacyjnej; umiejętność sporządzania analiz z wykorzystaniem środowiska Ms Excel i Ms Access oraz precyzyjnego formułowania wniosków wynikających z generowanych raportów; posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta.
Dodatkowe informacje
Miejsce wykonywania pracy: ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa. Dokumenty należy przesłać do dnia 30 stycznia 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego lub data dostarczenia do Urzędu) na adres: Urząd Komunikacji Elektronicznej Biuro Administracji i Kadr ul. Giełdowa 7/9 01-211 Warszawa z dopiskiem "Główny specjalista DART-WGD-3". Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (adres: https://pue.uke.gov.pl). Przed przesłaniem aplikacji, proszę o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszenia na stronie http://bip.uke.gov.pl zakładka nabory. Dodatkowe informacje: (22) 53 49 489 oraz rekrutacja@uke.gov.pl