Włącz standardowy schemat kolorów Włącz kontrastowy schemat kolorów
Mapa serwisu
Kontakt
Serwis bez barier

Specjalista ds. współpracy z instytucjami Unii Europejskiej

Oferta pracy w firmie Urząd Komunikacji Elektornicznej

Data dodania: 2018-01-23


Aplikuj na tą ofertę

Informacje dotyczące pracodawcy

Nazwa firmy
Urząd Komunikacji Elektornicznej
Zobacz profil pracodawcy

Informacje dotyczące oferty

Dział
Lokalizacja
Warszawa, mazowieckie
Obszar zatrudnienia
Administracja państwowa
Główne obowiązki pracownika na danym stanowisku
udział we współpracy UKE z instytucjami UE, w szczególności z KE i RUE; udział w przeglądzie orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości UE w zakresie dotyczącym telekomunikacji, radiokomunikacji i poczty oraz koordynacji działania Urzędu w związku z postępowaniami o naruszenie zobowiązań traktatowych oraz innymi postępowaniami prowadzonymi przez Trybunał Sprawiedliwości UE, w zakresie spraw pozostających w kompetencji Prezesa UKE; udział w koordynacji notyfikowania KE projektów decyzji/ostatecznych decyzji regulacyjnych Prezesa UKE, a także przygotowaniu odpowiedzi na szczegółowe zapytania KE w związku z prowadzonymi postępowaniami konsolidacyjnymi oraz współpracuje z BEREC w tym zakresie; udział we współpracy dwustronnej z instytucjami zagranicznymi z krajów Unii Europejskiej, w tym organizowanie spotkań i wizyt delegacji zagranicznych; wyszukiwanie, analizowanie i przygotowywanie informacji na temat regulacji rynku telekomunikacyjnego w innych państwach na potrzeby Urzędu.
Wymiar i forma zatrudnienia
1/1 - pełen etat, umowa o pracę

Informacje dotyczące preferowanego kandydata

Wymagania
wykształcenie wyższe; znajomość języka angielskiego na poziomie C1; znajomość przepisów: ustawy Prawo telekomunikacyjne, wraz z aktami wykonawczymi oraz europejskich regulacji prawnych w zakresie łączności elektronicznej; znajomość problematyki związanej z procedurą postępowania przed Trybunałem Sprawiedliwości UE; wiedza z zakresu funkcjonowania oraz prowadzenia współpracy z instytucjami Unii Europejskiej i organami regulacyjnymi innych państw oraz organizacjami zrzeszającymi regulatorów; posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne.
Dodatkowe informacje
Miejsce wykonywania pracy: ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa. Dokumenty należy przesłać do dnia 29 stycznia 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego lub data dostarczenia do Urzędu) na adres: Urząd Komunikacji Elektronicznej Biuro Administracji i Kadr ul. Giełdowa 7/9 01-211 Warszawa z dopiskiem "Specjalista DWZ/WSE/4". Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (adres: https://pue.uke.gov.pl). Przed przesłaniem aplikacji, proszę o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszenia na stronie http://bip.uke.gov.pl zakładka nabory. Dodatkowe informacje: (22) 53 49 489 oraz rekrutacja@uke.gov.pl