Włącz standardowy schemat kolorów Włącz kontrastowy schemat kolorów
Mapa serwisu
Kontakt
Serwis bez barier

Konsultant ds. wdrożenia systemu informatycznego

Oferta pracy w firmie Urząd Komunikacji Elektornicznej

Data dodania: 2018-01-18


Aplikuj na tą ofertę

Informacje dotyczące pracodawcy

Nazwa firmy
Urząd Komunikacji Elektornicznej
Zobacz profil pracodawcy

Informacje dotyczące oferty

Dział
Lokalizacja
Warszawa, mazowieckie
Obszar zatrudnienia
Administracja państwowa
Główne obowiązki pracownika na danym stanowisku
Konsultant ds. wdrożenia systemu informatycznego Punkt Informacyjny ds. Telekomunikacji realizowanego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 oraz rozwoju Platformy Usług Elektronicznych . uczestnictwo we wdrożeniu systemu PIT realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020; koordynowanie realizacji działań związanych z rozbudową Platformy Usług Elektronicznych; uczestnictwo w testach i odbiorach budowanego systemu PIT; opracowywanie we współpracy z komórkami organizacyjnymi Urzędu przebiegu nowych e-usług, które mają zostać udostępnione na platformie e-usług Urzędu; uczestnictwo w prowadzeniu dokumentacji projektu budowy systemu PIT.
Wymiar i forma zatrudnienia
1/1 - pełen etat, umowa o pracę

Informacje dotyczące preferowanego kandydata

Wymagania
wykształcenie wyższe; 3 lata doświadczenia we wdrażaniu systemów teleinformatycznych; znajomość języka angielskiego na poziomie B2; posiadanie wiedzy z zakresu wdrażania systemów teleinformatycznych, bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych oraz prowadzenia testów akceptacyjnych systemów informatycznych; posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne.
Dodatkowe informacje
Miejsce wykonywania pracy: ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa. Dokumenty należy przesłać do 29 stycznia 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego lub data dostarczenia do Urzędu) na adres: Urząd Komunikacji Elektronicznej Biuro Administracji i Kadr ul. Giełdowa 7/9. Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (adres: https://pue.uke.gov.pl). Przed przesłaniem aplikacji, proszę o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszenia na stronie http://bip.uke.gov.pl zakładka nabory. Dodatkowe informacje: (22) 53 49 489 oraz rekrutacja@uke.gov.pl.