Włącz standardowy schemat kolorów Włącz kontrastowy schemat kolorów
Mapa serwisu
Kontakt
Serwis bez barier

Radca prawny ds. windykacji dochodów Skarbu Państwa

Oferta pracy w firmie Urząd Komunikacji Elektornicznej

Data dodania: 2017-11-24


Aplikuj na tą ofertę

Informacje dotyczące pracodawcy

Nazwa firmy
Urząd Komunikacji Elektornicznej
Zobacz profil pracodawcy

Informacje dotyczące oferty

Dział
Lokalizacja
Warszawa, mazowieckie
Obszar zatrudnienia
Administracja państwowa
Główne obowiązki pracownika na danym stanowisku
prowadzenie spraw związanych z umarzaniem, rozkładaniem na raty i odraczaniem terminów płatności należności pobieranych przez UKE; prowadzenie spraw związanych z windykacją dochodów Skarbu Państwa w zakresie opłat przewidzianych w ustawie Prawo telekomunikacyjne; opiniowanie pod względem formalno-prawnym dokumentów przygotowywanych przez pracowników BDG; sporządzanie okresowych raportów i analiz z prowadzonych działań windykacyjnych i z zakresu ulg podatkowych; sporządzanie dla BDG opinii prawnych w zakresie spraw należących do właściwości Biura; udzielanie odpowiedzi na przedstawiane przez pracowników BDG (telefonicznie, e-mailowo lub w trakcie bezpośrednich spotkań) problemy prawne związane z realizowanymi przez Biuro zadaniami; udzielanie wsparcia prawnego Dyrektorowi Generalnemu UKE, w zakresie prowadzonych w Urzędzie spraw.
Wymiar i forma zatrudnienia
1/1 - pełen etat, umowa o pracę

Informacje dotyczące preferowanego kandydata

Wymagania
wykształcenie wyższe prawnicze; 2 lata doświadczenia zawodowego w zakresie świadczenia pomocy prawnej; kopia dokumentu potwierdzającego wpis na listę radców prawnych; znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego; Ordynacja podatkowa; Kodeks postępowania cywilnego; Kodeks cywilny; o finansach publicznych; Prawo telekomunikacyjne wraz z aktami wykonawczymi; Postępowanie egzekucyjne w administracji; o służbie cywilnej; Prawo upadłościowe; Prawo restrukturyzacyjne; Kodeks pracy; umiejętność interpretacji przepisów i stosowania prawa w praktyce; posiadanie kompetencji; wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne, orientacja na klienta/interesanta.
Dodatkowe informacje
Miejsce wykonywania pracy: 01-211 Warszawa, ul. Giełdowa 7/9. Dokumenty należy przesłać do dnia 28 listopada 2017 r. (liczy się data stempla pocztowego lub data dostarczenia do Urzędu) na adres: Urząd Komunikacji Elektronicznej Biuro Administracji i Kadr ul. M. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa z dopiskiem "Radca Prawny BDG/WEG/1" Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (adres: https://pue.uke.gov.pl). Przed przesłaniem aplikacji, proszę o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszenia na stronie www.uke.gov.pl zakładka nabory. Dodatkowe informacje: (22) 53 49 426 oraz rekrutacja@uke.gov.pl