Włącz standardowy schemat kolorów Włącz kontrastowy schemat kolorów
Mapa serwisu
Kontakt
Serwis bez barier

Specjalista ds. analiz rynku telekomunikacyjnego

Oferta pracy w firmie Urząd Komunikacji Elektornicznej

Data dodania: 2017-11-24


Aplikuj na tą ofertę

Informacje dotyczące pracodawcy

Nazwa firmy
Urząd Komunikacji Elektornicznej
Zobacz profil pracodawcy

Informacje dotyczące oferty

Dział
Lokalizacja
Warszawa, mazowieckie
Obszar zatrudnienia
Administracja państwowa
Główne obowiązki pracownika na danym stanowisku
udział w realizacji zadań z zakresu roamingu międzynarodowego; udział w analizowaniu poziomu i struktury cen usług na rynku telekomunikacyjnym w Polsce i w krajach UE; udział w sporządzaniu Raportów o stanie rynku telekomunikacyjnego i Strategii rozwoju tego rynku; udział w sporządzaniu analiz i prognoz rozwoju rynku telekomunikacyjnego; udział w przygotowaniu badania opinii publicznej w zakresie preferencji konsumentów na rynku telekomunikacyjnym; współpraca z krajowymi i zagranicznymi podmiotami (w tym z Komisją Europejską), w zakresie właściwości Wydziału.
Wymiar i forma zatrudnienia
1/1 - pełen etat, umowa o pracę

Informacje dotyczące preferowanego kandydata

Wymagania
wykształcenie wyższe; znajomość języka angielskiego na poziomie B2; znajomość przepisów ustaw: Prawo telekomunikacyjne, o wspieraniu rozwoju sieci i usług telekomunikacyjnych, Kodeks postępowania administracyjnego; znajomość: rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 531/2012 z dnia 13 czerwca 2012 r. w sprawie roamingu w publicznych sieciach łączności ruchomej wewnątrz Unii; zagadnień z zakresu telekomunikacji umożliwiających ocenę wartości merytorycznej rozpatrywanych danych i informacji; rynku telekomunikacyjnego i zmian na nim zachodzących umożliwiających identyfikowanie problemów i zastosowanie odpowiednich rozwiązań; zagadnień z zakresu ekonomii i statystyki; umiejętność: sporządzania analiz ekonomicznych, interpretacji pojęć telekomunikacyjnych i ich zastosowania w praktyce, precyzyjnego formułowania wniosków wynikających z generowanych raportów, sprawnego wyszukiwania i właściwego doboru danych niezbędnych do przeprowadzenia analiz, dokonania ich oceny i weryfikacji; umiejętność obsługi programu MS Excel i Power Point; posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne.
Dodatkowe informacje
Miejsce wykonywania pracy: 01-211 Warszawa, ul. Giełdowa 7/9. Dokumenty należy przesłać do dnia 1 grudnia 2017 r. (liczy się data stempla pocztowego lub data dostarczenia do Urzędu) na adres: Urząd Komunikacji Elektronicznej Biuro Administracji i Kadr ul. M. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa z dopiskiem "Specjalista DART/WAT/3" Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (adres: https://pue.uke.gov.pl). Przed przesłaniem aplikacji, proszę o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszenia na stronie www.uke.gov.pl zakładka nabory. Dodatkowe informacje: (22) 53 49 426 oraz rekrutacja@uke.gov.pl