Włącz standardowy schemat kolorów Włącz kontrastowy schemat kolorów
Mapa serwisu
Kontakt
Serwis bez barier

Specjalisty ds. realizowania polityki informacyjnej Urzędu

Oferta pracy w firmie Urząd Komunikacji Elektornicznej

Data dodania: 2017-11-24


Aplikuj na tą ofertę

Informacje dotyczące pracodawcy

Nazwa firmy
Urząd Komunikacji Elektornicznej
Zobacz profil pracodawcy

Informacje dotyczące oferty

Dział
Lokalizacja
Warszawa, mazowieckie
Obszar zatrudnienia
Administracja państwowa
Główne obowiązki pracownika na danym stanowisku
udział w redagowaniu i publikacji informacji na stronie internetowej UKE oraz umieszczanie wybranych informacji na portalach społecznościowych; przygotowywanie przeglądów mediów (prasa, portale internetowe, nagrania radiowe i telewizyjne) oraz monitorowanie informacji branżowych w prasie, radiu, telewizji i na portalach internetowych; udział w przygotowaniu materiałów informacyjnych; udział w organizacji konferencji prasowych oraz spotkań z przedstawicielami mediów.
Wymiar i forma zatrudnienia
1/1 - pełen etat, umowa o pracę

Informacje dotyczące preferowanego kandydata

Wymagania
wykształcenie wyższe; znajomość języka angielskiego na poziomie B1; znajomość przepisów ustaw: Prawo telekomunikacyjne, Prawo pocztowe, Prawo prasowe, o dostępie do informacji publicznej; znajomość zasad poprawnej polszczyzny; umiejętność: redagowania komunikatów i informacji oraz obsługi oprogramowania CMS służącego do publikacji i redakcji informacji na stronie internetowej; umiejętność robienia zdjęć oraz nagrywania filmów w technikach cyfrowych; posiadanie kompetencji; wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne.
Dodatkowe informacje
Miejsce wykonywania pracy: 01-211 Warszawa, ul. Giełdowa 7/9. Dokumenty należy przesłać do dnia 28 listopada 2017 r. (liczy się data stempla pocztowego lub data dostarczenia do Urzędu) na adres: Urząd Komunikacji Elektronicznej Biuro Administracji i Kadr ul. M. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa z dopiskiem "Specjalista BDG/WK/2" Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (adres: https://pue.uke.gov.pl). Przed przesłaniem aplikacji, proszę o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszenia na stronie www.uke.gov.pl zakładka nabory. Dodatkowe informacje: (22) 53 49 426 oraz rekrutacja@uke.gov.pl