Włącz standardowy schemat kolorów Włącz kontrastowy schemat kolorów
Mapa serwisu
Kontakt
Serwis bez barier

Główny specjalista ds. obsługi prawnej

Oferta pracy w firmie Urząd Komunikacji Elektornicznej

Data dodania: 2017-11-24


Aplikuj na tą ofertę

Informacje dotyczące pracodawcy

Nazwa firmy
Urząd Komunikacji Elektornicznej
Zobacz profil pracodawcy

Informacje dotyczące oferty

Dział
Lokalizacja
Warszawa, mazowieckie
Obszar zatrudnienia
Administracja państwowa
Główne obowiązki pracownika na danym stanowisku
opiniowanie pod względem formalno-prawnym projektów odpowiedzi na wnioski o dostęp do informacji publicznej oraz prowadzenie postępowań w sprawach dotyczących decyzji o odmowie udzielenia informacji publicznej lub umorzenia postępowania w zakresie informacji posiadanych przez Departament; - udzielanie wyjaśnień w zakresie wątpliwości prawnych dotyczących wniosków o wpis lub zmianę wpisu do rejestru przedsiębiorców telekomunikacyjnych oraz rejestru jednostek samorządu terytorialnego wykonujących działalność w zakresie telekomunikacji, m. in. w kwestii określenia rodzaju działalności; przygotowywanie projektów stanowisk w sprawach analizowanych przez Wydział zmian aktów prawnych (polskich i zagranicznych); przygotowywanie projektów stanowisk Prezesa UKE w sprawach stosowania przepisów ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci szerokopasmowych; przygotowywanie projektów opinii w sprawach wykonywania działalności przez jednostki samorządu terytorialnego w zakresie telekomunikacji; udzielanie porad i konsultacji prawnych, sporządzanie opinii prawnych w sprawach z zakresu zadań wykonywanych przez Wydział Geoprzetwarzania Danych.
Wymiar i forma zatrudnienia
1/1 - pełen etat, umowa o pracę

Informacje dotyczące preferowanego kandydata

Wymagania
wykształcenie wyższe prawnicze; 1 rok doświadczenia na stanowisku związanym z obsługa prawną; znajomość języka angielskiego na poziomie B1; znajomość przepisów ustaw: o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, Prawo telekomunikacyjne, Kodeks postępowania administracyjnego, o dostępie do informacji publicznej, Kodeks spółek handlowych, o swobodzie działalności gospodarczej; praktyczna wiedza z zakresu technicznych aspektów telekomunikacji; umiejętność interpretacji przepisów prawa oraz stosowania ich w praktyce; posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne.
Dodatkowe informacje
Miejsce wykonywania pracy: ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa Dokumenty należy przesłać do dnia 1 grudnia 2017 r. (liczy się data stempla pocztowego lub data dostarczenia do Urzędu) na adres: Urząd Komunikacji Elektronicznej Biuro Administracji i Kadr ul. M. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa z dopiskiem "Główny specjalista DART-WGD-5" Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (adres: https://pue.uke.gov.pl). Przed przesłaniem aplikacji, proszę o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszenia na stronie www.uke.gov.pl zakładka nabory. Dodatkowe informacje: (22) 53 49 426 oraz rekrutacja@uke.gov.pl