Włącz standardowy schemat kolorów Włącz kontrastowy schemat kolorów
Mapa serwisu
Kontakt
Serwis bez barier

Starszy specjalista ds. rozstrzygania sporów

Oferta pracy w firmie Urząd Komunikacji Elektornicznej

Data dodania: 2017-11-24


Aplikuj na tą ofertę

Informacje dotyczące pracodawcy

Nazwa firmy
Urząd Komunikacji Elektornicznej
Zobacz profil pracodawcy

Informacje dotyczące oferty

Dział
Lokalizacja
Warszawa, mazowieckie
Obszar zatrudnienia
Administracja państwowa
Główne obowiązki pracownika na danym stanowisku
prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących sporów o dostęp przedsiębiorców telekomunikacyjnych do nieruchomości; prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących sporów pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi; przygotowywanie odpowiedzi na zapytania przedsiębiorców telekomunikacyjnych, regulatorów europejskich i innych podmiotów; udział w opiniowaniu i tworzeniu aktów prawnych, strategii i innych dokumentów rządowych z zakresu telekomunikacji; udział w opracowywaniu modeli współpracy między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi; prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących sporów pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi a jednostkami samorządu terytorialnego.
Wymiar i forma zatrudnienia
1/1 - pełen etat, umowa o pracę

Informacje dotyczące preferowanego kandydata

Wymagania
wykształcenie wyższe; 1 rok doświadczenia na stanowisku związanym ze stosowaniem lub analizą przepisów prawa; znajomość języka angielskiego na poziomie B1. Znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo telekomunikacyjne, o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych Wiedza z zakresu: zasad regulacji rynku telekomunikacyjnego, unijnych regulacji prawnych w zakresie rynku telekomunikacyjnego, zasad prawa konkurencji, zasad tworzenia umów w obrocie gospodarczym. Umiejętność interpretacji przepisów prawa. Posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne.
Dodatkowe informacje
Dokumenty należy przesłać do dnia 1 grudnia 2017 r. (liczy się data stempla pocztowego lub data dostarczenia do Urzędu) na adres: Urząd Komunikacji Elektronicznej Biuro Administracji i Kadr ul. M. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa z dopiskiem "Starszy specjalista DHRT-WWM-10 i 12" Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (adres: https://pue.uke.gov.pl). Przed przesłaniem aplikacji, proszę o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszenia na stronie www.uke.gov.pl zakładka nabory. Dodatkowe informacje: (22) 53 49 426 oraz rekrutacja@uke.gov.pl