Włącz standardowy schemat kolorów Włącz kontrastowy schemat kolorów
Mapa serwisu
Kontakt
Serwis bez barier

Główny specjalista ds. dostępu do infrastruktury technicznej

Oferta pracy w firmie Urząd Komunikacji Elektornicznej

Data dodania: 2017-11-24


Aplikuj na tą ofertę

Informacje dotyczące pracodawcy

Nazwa firmy
Urząd Komunikacji Elektornicznej
Zobacz profil pracodawcy

Informacje dotyczące oferty

Dział
Lokalizacja
Warszawa, mazowieckie
Obszar zatrudnienia
Administracja państwowa
Główne obowiązki pracownika na danym stanowisku
prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu określenia warunków zapewnienia dostępu do infrastruktury technicznej oraz rozstrzygnięcia sporów dotyczących dostępu do infrastruktury technicznej; prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu określenia warunków zapewnienia dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej oraz rozstrzygnięcia sporów dotyczących dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej; opracowywanie i wdrażanie modeli w zakresie współpracy między przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi oraz operatorami sieci; prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących zapewnienia przedsiębiorcy telekomunikacyjnemu dostępu do nieruchomości, w tym do budynku oraz punktu styku, w tym w opracowywaniu projektów decyzji; prowadzenie postępowań w zakresie ustalenia wysokości kosztu netto świadczenia usługi powszechnej, w tym opracowywanie projektów decyzji; prowadzenie działań na rzecz wsparcia współpracy pomiędzy przedsiębiorcami telekomunikacyjnymi a podmiotami wykonującymi zadania z zakresu użyteczności publicznej; opiniowanie i udział w tworzeniu aktów prawnych, strategii i innych dokumentów rządowych jak i wspólnotowych (udział w Grupach Roboczych ERG) oraz w przygotowywaniu odpowiedzi na zapytania przedsiębiorców telekomunikacyjnych, regulatorów europejskich i innych podmiotów z zakresu telekomunikacji w szczególności dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej oraz technicznej.
Wymiar i forma zatrudnienia
1/1 - pełen etat, umowa o pracę

Informacje dotyczące preferowanego kandydata

Wymagania
wykształcenie wyższe prawnicze lub administracyjne lub ekonomiczne; 1 rok doświadczenia w prowadzeniu postępowań administracyjnych lub w branży telekomunikacyjnej na stanowisku związanym ze współpracą międzyoperatorską lub kwestiami regulacyjnymi; znajomość języka angielskiego na poziomie B1; znajomość przepisów ustaw: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo telekomunikacyjne wraz z aktami wykonawczymi do ustawy, o dostępie do informacji publicznej, o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych; znajomość: europejskich regulacji prawnych rynku telekomunikacyjnego w zakresie rynku telekomunikacyjnego, problematyki związanej z rynkiem telekomunikacyjnym w szczególności z zakresu dostępu do infrastruktury, regulacji unijnych w zakresie regulacji rynków hurtowych (tzw. pakiet regulacyjny), pojęć telekomunikacyjnych w celu identyfikowania problemów i stosowania odpowiednich rozwiązań; wiedza z zakresu ekonomii, budowy przyłączy czy instalacji telekomunikacyjnych oraz w zakresie współkorzystania z infrastruktury technicznej nietelekomunikacyjnej; umiejętność: prowadzenia analiz ekonomicznych, interpretacji przepisów, biegła znajomość MS Office (w szczególności MS Excel oraz MS Power Point); posiadanie kompetencji: wykorzystanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja, myślenie analityczne.
Dodatkowe informacje
Miejsce wykonywania pracy: ul. Giełdowa 7/9, 01-211 Warszawa Dokumenty należy przesłać do dnia 1 grudnia 2017 r. (liczy się data stempla pocztowego lub data dostarczenia do Urzędu) na adres: Urząd Komunikacji Elektronicznej Biuro Administracji i Kadr ul. M. Kasprzaka 18/20 01-211 Warszawa z dopiskiem "Główny specjalista DHRT-WIT-6" Dokumenty można złożyć również za pomocą Platformy Usług Elektronicznych (adres: https://pue.uke.gov.pl). Przed przesłaniem aplikacji, proszę o zapoznanie się z pełną treścią ogłoszenia na stronie www.uke.gov.pl zakładka nabory. Dodatkowe informacje: (22) 53 49 426 oraz rekrutacja@uke.gov.pl