Włącz standardowy schemat kolorów Włącz kontrastowy schemat kolorów
Mapa serwisu
Kontakt
Serwis bez barier

Szkolenie/Staż

Oferta pracy w firmie PROESA SP. Z O.O.

Data dodania: 2017-11-20


Aplikuj na tą ofertę

Informacje dotyczące pracodawcy

Nazwa firmy
PROESA SP. Z O.O.
Zobacz profil pracodawcy

Informacje dotyczące oferty

Dział
Lokalizacja
Lublin, lubelskie
Obszar zatrudnienia
inne (jakie?)
Główne obowiązki pracownika na danym stanowisku
4 m-ce PŁATNY STAŻ ZAWODOWY (1750zł brutto/m-c). Udział w zajęciach w ramach projektu Start po pracę! 1.Zajęcia indywidualne (analiza predyspozycji, umiejętności z Indywidualnym Planem Działania-6h/1os.). 2.Grupowe poradnictwo zawodowe-36h/1gr. warsztaty)/ 3.Szkolenie do wyboru: - Kwalifikowany pracownik ochrony (245h) - 1 grupa/12os. - Monter urządzeń OZE z uprawnieniami G1, G2, G3 (100h) - 1 grupa/12os. - Technolog robót wykończeniowych w budownictwie zasobooszczędnym (160h) - 1 grupa/12os. - Opiekun osoby starszej (120h)- 2 grupy/24os. - Kucharz (110h) - 2 grupy/24os.
Wymiar i forma zatrudnienia
1/1 - pełen etat, inna

Informacje dotyczące preferowanego kandydata

Wymagania
- miejsce zamieszkania: woj. lubelskie - osoby niepracujące - wiek: powyżej 30r.ż., Preferowane kryteria: - wiek: osoby po 50r.ż. - orzeczenie o niepełnosprawności - niskie kwalifikacje - osoby długotrwale bezrobotne - osoby odchodzące od rolnictwa
Dodatkowe informacje
Celem projektu jest zwiększenie potencjału zawodowego i społecznego umożliwiającego podjęcie zatrudnienia u 84 osób niepracujących, w tym osób odchodzących z rolnictwa, zamieszkałych w woj. lubelskim do 30.09.2018r. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś Priorytetowa 9 Rynek Pracy Działanie 9.1 Aktywizacja zawodowa. DOKUMENTY REKRUTACYJNE I REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE dostępne w biurze oraz do pobrania na: www.proesa.pl/spp/ - zgłoszenia przyjmujemy w biurze oraz drogą poczty tradycyjnej na adres: Biuro Projektu Start po pracę! Proesa Sp. z o.o. ul. Montażowa 16 20-214 Lublin tel: 535-882-069 e-mail: biuro-spp@proesa.pl ZAPRASZAMY!