Włącz standardowy schemat kolorów Włącz kontrastowy schemat kolorów
Mapa serwisu
Kontakt
Serwis bez barier

Maksymalne kwoty refundacji 

 

 

ZPCHr**

Otwarty rynek

 

 

znaczny

umiarkowany

lekki

znaczny

umiarkowany

lekki

Od 1 IV 2014

 

bez schorzeń specjalnych

1800

1125

450

1800

1125

450

ze schorzeniami specjalnymi

2400

1725

1050

2400

1725

1050

*Schorzenia specjalne dotyczą osób w odniesieniu, do których orzeczono chorobę psychiczną, upośledzenie umysłowe, całościowe zaburzenia rozwojowe lub epilepsję oraz niewidomych.
**ZPCHr - Zakłady Pracy Chronionej

Pracodawca prowadzący działalność gospodarczą może otrzymać z PFRON kwotę z powyższej tabelki

lub

75% kosztów pracy osoby niepełnosprawnej (wynagrodzenie brutto brutto).

Pracodawca zawsze otrzymuje niższa z tych kwot.

Przykład: Pracodawca otwartego rynku pracy w styczniu 2017 roku zatrudnia osobę z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i schorzeniem specjalnym (choroba psychiczna). Płaci jej płace minimalną, czyli 2000 złotych brutto. Koszty płacy (tzw. brutto brutto) tego pracodawcy wynoszą około 2400 zł. Z PFRON będzie mógł otrzymać dofinansowanie w wysokości około 1810 zł (75% kosztów płacy).

Gdyby ten sam pracodawca tą samą osobę wynagradzał na poziomie 4 000zł brutto wówczas koszty płacy to ok. 4829 zł i pracodawca otrzyma 2400 zł refundacji, (czyli maksymalna możliwa w tej sytuacji).

Czytaj więcej: