Włącz standardowy schemat kolorów Włącz kontrastowy schemat kolorów
Mapa serwisu
Kontakt
Serwis bez barier

Kody przyczyn niepełnosprawności

12 różnych symboli niepełnosprawności, np. 04-O, 05-R, 10-N itd.

Co to są kody niepełnosprawności?

Kody niepełnosprawności stworzono głównie dla celów administracyjnych i porządkowych. Są to symbole zawierające informację o przyczynie i rodzaju niepełnosprawności, wskazują na niesprawne narządy lub ograniczenia w ich funkcjonowaniu. To zupełnie coś innego niż symbole jednostek chorobowych. Przy kodach niepełnosprawności często ten sam kod dotyczy różnych chorób. Często te same choroby u różnych osób przebiegają odmiennie. Decydują o tym indywidualne uwarunkowania. Przykładowo, symbol przyczyny niepełnosprawności 07-S (choroby układu oddechowego i krążenia) będzie miała wpisany zarówno osoba, która przebyła zawał serca, jak i osoba, u której zdiagnozowano przewlekłą obturacyjną chorobę płuc (POChP) czy osoba z zaawansowaną postacią astmy.

Kodami tymi posługują się lekarze orzecznicy przy ustalaniu stopnia niepełnosprawności. Posługują się nimi również pracodawcy chcący zatrudnić osoby z niepełnosprawnościami. Kody są z konieczności bardzo ogólne i tylko w przybliżeniu przyporządkowują możliwości zawodowe do ograniczeń wynikających ze schorzenia. Pomagają pracodawcy ustalić, do jakich prac osoba z niepełnosprawnością może być kierowana, a do jakich nie powinna - ze względu na jej zdrowie, możliwości i przydatność na danym stanowisku.

Kody nie powinny nikogo stygmatyzować ani wykluczać, a jedynie być wskazówką w doborze optymalnej możliwości zatrudnienia osób z różnymi dysfunkcjami.

Lista kodów niepełnosprawności

W obecnym stanie prawnym w Polsce obowiązuje 12 kodów niepełnosprawności:

 • 01U - upośledzenie umysłowe
 • 02P - choroby psychiczne
 • 03L - zaburzenia głosu, mowy i choroby słuchu
 • 04O - choroby narządu wzroku
 • 05R - upośledzenie narządu ruchu
 • 06E - epilepsja
 • 07S - choroby układu oddechowego i krążenia
 • 08T - choroby układu pokarmowego
 • 09M - choroby układu moczowo-płciowego
 • 10N - choroby neurologiczne
 • 11I - inne, w tym schorzenia: endokrynologiczne, metaboliczne, zaburzenia enzymatyczne, choroby zakaźne i odzwierzęce, zeszpecenia, choroby układu krwiotwórczego
 • 12C - całościowe zaburzenia rozwojowe

Żaden z wymienionych kodów nie zakazuje wykonywania określonych prac, stanowi pewną wskazówkę co do wyboru stanowiska, na jakim pracownik z niepełnosprawnością będzie najbardziej efektywny, które w związku z typem niepełnosprawności musi być wykluczone, a które, przy pewnej modyfikacji, może być odpowiednie.

 

Kody niepełnosprawności w praktyce

Jak kody przekładają się na praktyczne zastosowanie? Żeby to sobie dobrze uzmysłowić, wystarczy wyobrazić sobie jak różnorodne wymagania może mieć pracownik z kodem 04O - choroby narządu wzroku. Jedna z osób nich nie będzie nic widziała, inna nie będzie rozróżniała niektórych kolorów, jeszcze inna będzie dobrze widziała, ale tylko na jedno oko. W związku z tym, każda z nich będzie miała różne potrzeby przy organizacji stanowiska pracy.

Podobnie z kodem 05R. Ktoś może mieć problemy z kręgosłupem, ktoś porusza się na wózku, a ktoś inny nie ma jednego palca. Każdy z nich może pracować. Wystarczy odpowiednio zadbać o stanowisko pracy dla konkretnego pracownika, uwzględniając jego dysfunkcję. Przy odpowiednim dostosowaniu stanowiska pracy, usunięciu barier architektonicznych nie ma praktycznie przeszkód w zatrudnieniu takiego pracownika na wszystkich stanowiskach biurowych. Jedynym kryterium są tutaj kwalifikacje.

W przypadku osób niepełnosprawnych umysłowo, dla kodu 01U ograniczeniem w pracy jest stopień skomplikowania zadań, jakie trzeba wykonać na konkretnym stanowisku. Ustalenie zdolności do pracy na danym stanowisku jest bardzo subiektywne i będzie zależało od stopnia upośledzenia, rodzaju zaburzeń oraz indywidualnych predyspozycji pracownika.

Pracownicy z kodem 03L mogą zajmować różne stanowiska, jeśli są dobrze zaopatrzeni np. w aparat słuchowy lub implanty.

W przypadku osób z kodem 07S praca nie może być wykonywana w warunkach zapylenia, nie powinna wymagać dużego wysiłku, a pracownik powinien mieć możliwość elastycznego ustalenia czasu i odpowiednio dobranych przerw.

Generalnie w większości przypadków wystarczy dostosować sposób wykonywania pracy do możliwości pracownika, a więc uelastycznić czas pracy i przerw lub dopasować ergonomię stanowiska pracy.

 


Przeczytaj także: 
http://sprawniwpracy.com/kody-przyczyn-niepelnosprawnosci 

 

Czytaj więcej: