Włącz standardowy schemat kolorów Włącz kontrastowy schemat kolorów
Mapa serwisu
Kontakt
Serwis bez barier

Kandydat "Rekomendowany"

Kandydaci zarejestrowani w serwisie www.sprawniwpracy.pl posiadający status - "Zweryfikowany" są osobami w szczególny sposób polecanymi przez specjalistów Integracji. Przechodzą oni przez kompleksowy program aktywizacji zawodowej, dzięki któremu podnoszą swoje kwalifikacje i kompetencje zawodowe.

W ramach projektu Sprawni w pracy oraz dzięki współpracy z Centrami Integracja w Warszawie, Zielonej Górze i Gdyni pracodawcy mogą korzystać z następujących form wsparcia:

  • konsultacje podczas rekrutacji pracowników

  • konsultacje z zakresu możliwości otrzymania dofinansowań do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością

  • konsultacje telefoniczne z doradcą zawodowym lub doradcą do spraw zatrudnienia dla pracodawców zatrudniających bądź wyrażających chęć zatrudnienia osób z niepełnosprawnością.

  • infolinie dla pracodawców oraz osób z niepełnosprawnością - 0 801 801 015

  • konsultacje z zakresu możliwości obniżenia obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Oznaczenia określające status kandydata 

 

 

pomarańczowy napis Kandydat rekomendowany

Ikona przedstawiająca status rekomendowanego kandydata