Włącz standardowy schemat kolorów Włącz kontrastowy schemat kolorów
Mapa serwisu
Kontakt
Serwis bez barier

Dofinansowanie dofinansowania do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością - rejestracja pracodawcy.

Biuro Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Al. Jana Pawła II 13, 00-828 Warszawa

 1. Wpisujemy w przeglądarkę adres www.sod.pfron.pl

 2. Wpisujemy otrzymany przy rejestracji login i hasło

 3. Wybieramy opcję dokumenty

 4. Wybieramy "nowy dokument WN-D"

 5. Poz. 2 wpisujemy numer w rejestrze otrzymany z PFRON przy rejestracji

 6. Kolejne punkty wypełniamy tak jak w formularzu zgłoszeniowym

 7. Zatwierdzamy przyciskiem "podpisz podpisem z PFRON"

 8. Wprowadzamy hasło

 9. Zatwierdzamy

 10. Wciskamy klawisz "załączniki"

 11. Zaznaczamy "dodaj INF-D-P"

 12. Kolejne punkty wypełniamy tak jak w formularzu zgłoszeniowym

 13. Zatwierdzamy klawiszem "wyślij z podpisem PFRON"

Czytaj więcej: