Włącz standardowy schemat kolorów Włącz kontrastowy schemat kolorów
Mapa serwisu
Kontakt
Serwis bez barier

Zawód Asystent. Praca czeka na najlepszych!

Data dodania: 2017-09-07

Jeśli jesteś zainteresowany pracą jako Asystent osoby z niepełnosprawnością, weź udział w bezpłatnym wyjazdowym szkoleniu w dn. 15-18 września, organizowanym przez Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Stwardnienia Rozasianego (PTSR).

Szkolenie obejmuje:

  • 7 godzin szkolenia psychologicznego, podczas którego psycholog będzie uczył właściwej komunikacji, radzenia sobie ze stresem oraz radzenia sobie z trudnymi zachowaniami chorych,
  • 4 godziny szkolenia z opieki społecznej i poradnictwa obywatelskiego - w tej części szkolenia będziemy chcieli wyposażyć kursantów w wiedzę o prawach i obowiązkach obywateli, możliwościach skorzystania z pomocy właściwych organów państwa, a także w wiedzę co, gdzie i komu przysługuje,
  • 4-godzinne szkolenie z pierwszej pomocy obejmujące zasady jej prawidłowego udzielania,
  • 7-godzinne szkolenie z rehabilitantem, które ma nauczyć kursantów zasad przy przesadzaniu chorego z wózka, pokonywaniu schodów i innych barier architektonicznych, pomocy przy podnoszeniu chorych po upadkach. Właściwe postępowanie w tych sytuacjach pozwoli uniknąć asystentom narażania własnego zdrowia,
  • test sprawdzający nabytą wiedzę i umiejętności.

Praca dla najlepszych

Po części teoretycznej kursanci odbędą wizyty pilotażowe u chorych pod opieką Patrona. Podczas dwóch wizyt pilotażowych, z których każda będzie trwać po ok. 2 godz., Patron oceni predyspozycje kandydata do pracy pod kątem punktualności, komunikatywności, empatii itp.

Po szkoleniu najlepsi kursanci (ocena testu, ocena patrona, ocena koordynatora) zostaną zaproszeni do współpracy z OW PTSR na podstawie umowy cywilno-prawnej.

Informacji szczegółowych udziela Małgorzata Kitowska, nr tel: 22 831 00 76, e-mail: biuro@ptsr.waw.pl.

Odwedź także stronę internetową PTSR.

Czytaj także