Włącz standardowy schemat kolorów Włącz kontrastowy schemat kolorów
Mapa serwisu
Kontakt
Serwis bez barier

Zatrudnienie wspomagane szansą dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

Data dodania: 2017-10-24

Zatrudnienie wspomagane jest dla naszego społeczeństwa wyzwaniem - przekonywała posłanka Bernadeta Krynicka (PiS) podczas konferencji w Łomży w poniedziałek 23 października. Jak dodała, zatrudnienie wspomagane daje szansę nie tylko osobom z niepełnosprawnością intelektualną, ale i ich rodzinom.

Zatrudnienie wspomagane to płatna praca wykonywana przez osoby z niepełnosprawnością, na otwartym rynku pracy, przy ciągłym wsparciu ze strony innych osób.

Wyzwanie

Krynicka zwróciła uwagę, że dla osób z niepełnosprawnością intelektualną brakuje miejsc pracy, osoby takie nie mają wielkiego wyboru, jeśli chodzi o zatrudnienie.

- Niestety, obecnie perspektywa u osób kończących szkołę przysposabiającą do pracy jest zbyt jednostronna i nie stanowi wyboru. Warsztat terapii zajęciowej, środowiskowy dom samopomocy lub dom - to wszystko - mówiła posłanka. - Zatrudnienie wspomagane daje nadzieję i szansę nie tylko osobom niepełnosprawnym intelektualnie, ale i ich rodzinom - dodała.

Prezes Stowarzyszenia "Czas Rozwoju" Lucyna Antecka przekonywała, że zatrudnienie osób z niepełnosprawnością jest też szansą dla pracodawców.

- Brak chętnych do wykonywania prostych prac, świadczenia prostych czynności za minimalne wynagrodzenie to wyzwanie dla osób z niepełnosprawnością intelektualną - powiedziała.

Dyrektor Podlaskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Grażyna Bogdańska zwróciła uwagę na zwolnienia z wpłat na PFRON - uprawnienie, z którego mogą skorzystać pracodawcy stosujący zatrudnienie wspomagane. Składek na PFRON nie muszą odprowadzać pracodawcy, u których wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością wynosi co najmniej 6 proc. Jeśli pracodawca zatrudni osoby z niepełnosprawnością ze schorzeniami szczególnie utrudniającymi wykonywanie pracy, może obniżyć wskaźnik zatrudnienia osób z niepełnosprawnością. Do schorzeń tych należą m.in. z niepełnosprawność intelektualna, przewlekłe choroby psychiczne.

Dofinansowanie

- Pracodawca, który zatrudni osobę niepełnosprawną przez okres 36 miesięcy, może otrzymać ze środków PFRON zwrot kosztów do dwudziestokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (...) za każde stanowisko pracy przystosowane dla osoby niepełnosprawnej - powiedziała Bogdańska.

Jak dodała, pracodawca może ubiegać się o zwrot miesięcznych kosztów zatrudnienia pracowników wspomagających, czy też szkolenia tych pracowników; może również starać się o dofinasowanie do wynagrodzeń pracowników z niepełnosprawnością.

Zatrudnienie wspomagane powstało w USA i Kanadzie na przełomie lat 70. i 80. ubiegłego wieku. Jego pierwotnym celem była pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną w znalezieniu pracy. Model zatrudnienia wspomaganego funkcjonuje w wielu krajach m.in. w: Australii, Kanadzie, Hong Kongu, Nowej Zelandii czy też Peru.

Konferencja organizowana była pod patronatem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Czytaj także