Włącz standardowy schemat kolorów Włącz kontrastowy schemat kolorów
Mapa serwisu
Kontakt
Serwis bez barier

Stowarzyszenie WIOSNA ma dla Ciebie pracę!

Data dodania: 2017-09-12

Od września trwa ostatni nabór do programów aktywizacji zawodowej dla osób z niepełnosprawnością z terenu Małopolski! Płatne staże, stypendia, specjalistyczne szkolenia i warsztaty to tylko niektóre z form wsparcia, jakie uczestnikom swoich projektów oferuje Stowarzyszenie WIOSNA.

"Wiosenna Akademia Możliwości" oraz "Aktywni, potrzebni, kompetentni - kompleksowy program aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych 30+ w Małopolsce" to dwa projekty rynku pracy, których organizatorem i pomysłodawcą jest Stowarzyszenie WIOSNA, znane ze Szlachetnej Paczki i Akademii Przyszłości.

Projekty powstały z myślą o osobach z orzeczeniem o niepełnosprawności, którym zależy na rozwoju swojej kariery i zdobywaniu doświadczenia zawodowego. Dla osób z niepełnosprawnością udział w takich programach to nie tylko realna szansa na znalezienie pracy, ale i walka z własnymi słabościami. 

Dwa projekty

"Wiosenna Akademia Możliwości" to projekt, w którym o wsparcie mogą ubiegać się:

  • osoby młode, zamieszkujące tereny wiejskie Małopolski w wieku 18-29, które nie pracują i nie kształcą się w trybie dziennym, z orzeczeniem o niepełnosprawności, jak i osoby nieposiadające orzeczenia,
  • rodzice w przedziale wiekowym 18-29 lat z województwa małopolskiego.

Każdy uczestnik tego projektu weźmie udział w spotkaniach ze specjalistami i asystentami w zakresie rozwoju osobistego i zawodowego, otrzyma indywidualny plan ścieżki zawodowej, skorzysta ze specjalistycznych szkoleń takich jak księgowe, informatyczne, graficzne, językowe, hipoterapii czy kursu na prawo jazdy. Rekrutacja do projektu trwa do końca września 2017 roku.

"Aktywni, potrzebni, kompetentni 30+" to program skierowany do osób powyżej 30. roku życia, pozostających bez pracy i mieszkających w Małopolsce. O wsparcie mogą ubiegać się osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności.

W ramach projektu gwarantowane jest przygotowanie do stażu lub pracy poprzez udział w doradztwie, szkoleniach i indywidualnych konsultacjach. Ostatnia rekrutacji potrwa do końca października 2017 roku.

Sukcesy uczestników

Stowarzyszenie WIOSNA ma duże doświadczenie w prowadzeniu projektów aktywizacji zawodowej. W latach 2010-2015 realizowało projekty:

  • "Telekariera", skierowany do osób z niepełnosprawnością oddechową, krążenia i ruchu z Małopolski,
  • "50+ dojrzali, potrzebni, kompetentni" dla starszych osób
  • "Absolwent idzie do pracy" dla osób młodych poszukujących pracy również z województwa małopolskiego.

Z programów skorzystało wówczas ponad 500 osób, a około połowa z nich znalazła satysfakcjonującą pracę.

Jak wziąć udział w projekcie?

Wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie jednego z projektów i w biurze WIOSNY. Zgłoszenia przyjmowane są drogą mailową, pocztą tradycyjną lub stacjonarnie, w biurze Stowarzyszenia WIOSNA (ul. Berka Joselewicza 21, 31-031 Kraków). 

Pobierz formularz zgłoszenia do projektu "Wiosenna Akademia Możliwości" lub skontaktuj się z koordynatorami pod nr tel. 783 430 102 i e-mail: akademiamozliwosci@wiosna.org.pl.

Zgłoszenie do programu "Aktywni, potrzebni, kompetentni 30+" jest dostępne na stronie internetowej. Dodatkowy kontakt możesz nawiązać pod nr telefonu: 785 988 400, 783 430 075 i e-mailem: aktywni30plus@wiosna.org.pl.

Projekt "Wiosenna Akademia Możliwości" jest realizowany w ramach Inicjatywy na Rzecz Zatrudnienia Ludzi Młodych.

Czytaj także